Pily z řady Delta Medium a Large

Řada DELTA Family představuje skupinu rozbrušovacích pil stavebnicové konstrukce (volitelé jsou motory, technologie řezání, velikost rozbrušovacích kotoučů, stoly, chlacení a odsávání zplodin dělení.

Pila Delta

Pily jsou důsledně orientovany na jakost řezu (minimální hloubka poškození řezaného materiálu), vysokou produktivitu, snadnou a bezpečnou obsluhu a co nejmenší ekologickou zátěž pracovního prostředí. Těchto požadavků se dosahuje minimalizací styčné plochy rozbrušovacího kotouče a řezaného předmětu aplikací, tzv. „orbitální“ metody řezání, kdy se kotouč pohybuje po různých orbitálních drahách s odchylkou středů oběžných kružnic + 3 mm. Dosahuje se tak většího tlaku na jednotku aktivní řezné plochy při použití menšího hnacího motoru. Na přání lze dodávat i stroje s již klasickým „oscilačním“ způsobem řezání, kdy řezaný předmět periodicky najíždí a vyjíždí z aktivního řezu nebo verze s tzv. „auto-chop“ řezáním. Výborný oběhový chladící systém (na přání s filtrací chladící kapaliny) přispívá k minimální hloubce poškození řezaného materiálu.

Speciálně vyvinuté rozbrušovací kotouče pro orbitální způsob řezání mají výrazně delší životnost, nižší kouřivost při řezání a nevyvíjí se tak nepříjemný zápach. V kombinaci s orbitálním způsobem řezáním zvyšují výrazně produktivitu procesu. Pro zachování optimálního pracovního prostředí je možno všechny stroje na přání vybavit odtahem kouřových zplodin a mlhy z chladící kapaliny, včetně filtrace aktivním uhlím.

Upínací stůl je buď dodáván s normalizovanými T- drážkami v ose X nebo v osách X i Y. Jako zvláštní příslušenství se dodává pohyblivý upínací stůl pro sériové řezání.

SMARTCUT Systém automaticky nastavuje rychlost pronikání kotouče do materiálu, zamezuje přetížení kotouče i stroje změnou rychlosti posuvu a tudíž změnou styčné plochy mezi řezným kotoučem a materiálem.

Všechny modely rozbrušovacích pil řady DELTA jsou stavěny dle požadavků zákazníka, který tak může pro danou velikost stroje volit různé hnací motory (velikost a napětí), orbitální nebo klasický způsob řezání, provedení oběhového chladícího systému, upínací stůl (s T-drážkami v ose X nebo v osách X i Y) s elektronickou brzdou řezného kotouče nebo bez ní, různé upínací přípravky a odsávací zařízení.

V zásadě jsou dodávány stroje s kapacitou 18“, 16“ (DELTA Large) a 14“, 12“ (DELTA Medium). Stroje mohou být sestaveny jako Orbital Cutter nebo Chop Cutter. Kombinace všech uvedených možností tak splňuje i velmi specifická přání zákazníka a stroje jsou vhodné jak pro produkční linky, tak i pro laboratorní využití.

Nejdůležitější technické parametry pil Delta Large a Medium – přehled:

Motor: 11 kW / 380 V/50 Hz, 32 A, 1900 ot/min – Delta 18” (typ Delta Large)
7,5; 5,5 kW / 380 V/50 Hz, 32 A, 1900 – 2600 ot/min – Delta 16” (typ Delta Large)
4,0; 5,5 kW / 380 V/50 Hz, 32 A, 2600 ot/min – Delta 14” a 12“ (typ Delta Medium)
Pro připojení je třeba připravit zásuvku pro 5 kolíků 380 V, 16 A.
Upínání: upínací přípravky dle specifikace problém u zákazníka
Chlazení: recirkulační nucené s čerpadlem o výkonu 75 W, dodávající chladící kapalinu do 2 nastavitelných trysek a oplachovací trysky. Obsah zásobníku kapaliny s regulačním ventilem je volitelný v rozsahu cca 27 až 60 litrů.
Řezná kapacita: Ø 100 – 168 mm na jedno upnutí
Rychlost posuvu řezného kotouče: 0,1 – 5,0 mm/sec
Řezné kotouče: Ø 250 – 450 mm volitelné dle druhu řezaného materiálu
Rozměry: 965 x 1620 x 1020 mm pro DELTA Large
Hmotnost: cca 400 kg pro DELTA Large

Brožura ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé