Mikroskopy od firmy MEIJI TECHNO

MEIJI TECHNO je třetí největší výrobce mikroskopů v Japonsku. MEIJI TECHNO má rozsáhlou nabídku mikroskopů pro účely výuky, pro použití v průmyslu i v laboratořích.

S výrobou mikroskopů hlavně pro školství jako smluvní dodavatel započala firma Azuma Optics Co. již v r. 1964. Pod názvem MEIJI TECHNO pak byla výroba rozšířena na ostatní hlavní druhy mikroskopů. V současnosti má jen samotná pobočka MEIJI TECHNO America více něž 240 dealerů. V Evropě jsou mikroskopy této značky známy hlavně v UK. Mnohdy jsou dodávány jako OEM verze i pod jinou značkou. Mikroskopy MEIJI TECHNO představují japonskou kvalitu při zachování přijatelných cen.

Mikroskopy se vyznačují jednoduchou robustní konstrukcí, velkým množstvím příslušenství a návrhem orientovaným na skutečné potřeby uživatele, tj. bez zbytečných a cenově náročných doplňků. Možnosti nabízených přístrojů pokrývají všechny nejdůležitější mikroskopické aplikace. MEIJI TECHNO se však často vedle standardních řešení zaměřuje i na speciální aplikace.

Nabízíme:

  • Základní stereomikroskopy EMZ

    Stereomikroskopy řady EMZ představují stavebnicový systém. Skládají se z těla, držáku těla zajišťujícího ostření, stojanu (je na něm umístěn držák těla) a osvětlení. Všechny tyto položky je možno volit tak, aby byly optimálně zajištěny potřeby uživatele. Meiji Techno nabízí těla pro mikroskopy ze série EMZ – „Series zoom stereo microscope bodies“ v širokém rozmezí zvětšení a pracovních vzdáleností.

  • Metalografické mikroskopy

    U MEIJI TECHNO jsou k dispozici mikroskopy inverzní i vzpřímené. Z inverzních mikroskopů jsou pro pozorování ve světlém poli a v jednoduché polarizaci předurčeny základní mikroskopy řady IM7x00. Dále jsou k dispozici inverzní mikroskopy řady IM75x0 pro pozorování ve světlém a tmavém poli i s jednoduchou polarizaci. Vzpřímené mikroskopy mají objektivy nad vzorkem. K dispozici jsou různé varianty od základní, až pro verzi pro pozorování i v procházejícím světle a pro pozorování ve světlém i tmavém poli. Jedná se o mikroskopy řad MT7xxx a MT8xxx.

  • Další produkty od MEIJI TECHNO

    MEIJI TECHNO vyrábí i speciální řešení pro makro snímání, stavebnicové mikroskopy pro průmyslové užití nebo specializované jednoůčelové aplikace.


Naši nejvýznamnější dodavatelé