Další produkty od MEIJI TECHNO

Jedná se převážně o speciální verze pro řešení zcela konkrétních problémů v metalografii a obecně v mikroskopických zkoumáních.

K dispozici je celá řada ucelených řešení a doporučujeme jednotlivé možnosti v použití mikroskopů Meiji Techno ověřit na stránkách americké pobočky firmy Meiji Techno.

  • pro petrologii s polarizačním mikroskopem MT9000/9900
  • inspekci v elektronice viz serie SMD
  • pro gemologii
  • hodnocení vláken azbestu
  • mikroskopická měření pomocí měřícího mikroskopu (MC-40, 40T, 50 a 50T)
  • makroskopická řešení pomocí makroskopu UNIMAC
  • stavebnicové řešení pomocí ostřícího bloku FU1000/1010 s využitím komponent sady ML7000
Sestava s měřícím mikroskopem Sestava pro hodnocení osázení desek tištěných spojů Sestava pro zkoumání s UNIMAC

Naši nejvýznamnější dodavatelé