Bruska/leštička EcoMet 250-300 PRO a hlava AutoMet 250-300

Plně programovatelná bruska/leštička – sestava základní jednotky EcoMet 250-300 PRO a hlavy AutoMet 250-300. Tato sestava má obdobné technické parametry jako neprogramovatelná varianta. Liší se použitím dotykového panelu na řídící konzole a vedle využití naprogramovanývh postupů i možností využití systému Zaxis. Tento umožňuje nahradit dobu pro krok mírou úběru materiálu.

V uvedeném systému je možno vzájemně kombinovat základní jednotku EcoMet PRO a hlavy AutoMet tak, aby byla stavena optimální sada z hlediska potřebného výkonu. Je možno kombinovat základnu EcoMet PRO 300 s hlavou AutoMet 250 nebo AutoMet 300. Další variantou je pak z hlediska výkonu (velikosti vzorků) sestava zá <EcoMet PRO_uvítáníkladní jednotka  EcoMet PRO 250 a hlava AutoMet 250. Technické parametry komponent jsou stejné jako u neprogramovatelných variant. Z hlediska vnějšího vzhledu je pak základním prvkem náhrada membránové klávesnice sloužící pro nastavení pracovních parametrů dotykovou obrazovkou. Že se jedná o programovatelnou verzi je zřejmé již z úvodní obrazovky, která se objeví po zapnutí stroje.

Další ovládání se provádí dle voleb na dotykovém displeji. K dispozici je jak grafický mód pro jednoduché ovládání, tak i mód textový, což je volitelná možnost přes menu SETUP.

Menu SET UP Jednoduché grafické menu
EcoMet_grafické menu
Menu pro tradiční nastavení Menu nastavení pomocí textu

Detailně lze nastavovat čas, přítlak, otáčky, vodu a dávkování suspenzí.

Menu pro metody Menu pro nastavení Zaxiss

U programovatelné sestavy EcoMet PRO s hlavou AutoMet je k dispozici i systém ZAXIS pro nastavení kontrolovatelné míry úběru materiálu – je možno volit čas broušení/leštění nebo variantně hloubka, kam se je možno dobrousit.

Nastavené parametry broušení/leštění je možno uložit do paměti. Takto je možno definovat až 32 metod.

Brožura ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé