Program Huvitz Panasis

Program Huvitz Panasis pro zachycení obrazu, proměření prvků na zachyceném nebo živém obrazu, statistické vyhodnocení a export do MS Excel.

  • Verze Basic je bez možnosti pokročilých měření (kombinace parametrů), bez možností Multi-Focusu na živém obrazu (pouze z uložené sady) a Live Tiling (propojování obrazu v ploše – s živými tj. neuloženými obrazy), bez možnosti snímání metodou HDR (zvýšený rozsah dynamiky obrazu).
  • Verze Standard umožňuje možnost pokročilých měření (kombinace parametrů), Multi-Focusu i na živém obrazu a Live Tiling (propojování obrazu v ploše i s živými tj. neuloženými obrazy), snímání metodou HDR (zvýšený rozsah dynamiky obrazu).

Panasis náhled

Náhled na pracovní plochu programu Panasis

Specifikace funkcí programu Panasis

Verze programu Basic Standard
Získání Podpora kamer včetně ovladačů WDM a TWAIN
Záznam videa
Časová smyčka
Prohlížení Prohlížení povrchů
Měření Měření na „živých“ obrazech
Měření
Statistika z měření
Seskupování dat
Statistika z dat
Automatický sběr dat
Zpracování obrazů Filtrování, Morfologie
Úprava obrazů
Geometrická transformace
Dělení & slučování barevných kanálů
Slučování obrazů MultiFocus – EDF
MultiFocus u „živých“ obrazů
Sešívání
Sešívání „živých“ obrazů
Snímání HDR
Zprávy Excelovské šablony
Zesíťovaní A/S

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé