Program Micrometrics SE Premium

MicrometricsTM SE je jednoduchý program pro zpracování optické informace získané pomocí kamer Micrometrics™ z optického mikroskopu. Přestože se jedná o jednoduchý program, obsahuje tento všechny důležité prvky pro zpracování a proměření na profesionální úrovni.

Program je lokalizován do českého prostředí. Funkčnost programu je vázána na připojení kamery Micrometrics. Program je totožný se známým programem firmy Lumenera INFINITY ANALYZE. Pomocí uvedeného programu je možno mimo jiné provádět měření na uloženém nebo „živém“ obrazu a to: úsečky, počty bodů, úhly ze 3 bodů, průměry kružnic definovaných 3 body, délky lomených čar, manuálně vyznačené plochy a obvody. Do obrazu je možno vkládat měřítko a obrazt včetně výsledků měření je možno exportovat do prostředí MS Office nebo Open Office. Protokoly však nejsou automaticky generovány a součástí standardní verze není ani funkce na spojování (sešívání) obrazů – je za příplatek.

Náhled Micrometrics

Informace ke stažení:

Použití programu Micrometrics (BE, SB a LE) je úzce vázáno na použití kamer Micrometrics, neboť kamery působí i jako hardwarové klíče.

Informace ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé