Měření v Z ose u HRM-300A

Autofokus pro osu Z usnadňuje získání 2D obrazů a ve spojení s programem Panasis je možno generovat 3D profily. Autofokus je zajišťován speciálním ovladačem. Měření v ose Z je umožněno v rozsahu 30 mm, s rozlišením 0,01 µm a s opakovatelností 0,5 µm. Verze pro získání profilů v ose Z jsou HRM330M-U3A, HRM330M-B3A Profile a HRM330M-U3A Profile. Poslední dva typy jsou dodávany včetně kamery a ovládacího boxu

 

Znázornění výsledné 3D mapy po proměření v ose Z

Video dokumentující možnosti zpracování informací o reliéfu naleznete zde


Naši nejvýznamnější dodavatelé