2014 – Nová laboratoř

Naše nová laboratoř

Při příležitosti otevření naší nové laboratoře 2. 4. 2014 jsme uspořádali seminář na téma „Správná laboratorní praxe“.

     V úvodní přednášce představil sales manager pro Evropu firmy ITW Test and Measurement System pan M. Rollwagen tuto firmu po spojení firem Buehler GmbH a Wilson and Wolpert jako kompetentního partnera pro metalografii a měření tvrdosti.

     Přednáška vedoucího aplikační laboratoře Buehler Düsseldorf pana P.Voose byla věnována základům správné přípravy výbrusů z kovových materiálů a zejména na řadě metalografických snímků dokumentovala, jak použitá metoda zviditelnění mikrostruktury ovlivní množství a druh informace, kterou pak můžeme pozorovat.

     Závěrečná přednáška jednatele naší firmy pana Zb. Hanuše poukázala na bezpečnost při práci. Byly uvedeny zákony, vládní nařízení a předpisy, kterými je povinen se každý pracovník v laboratořích řídit při manipulaci, skladování a likvidaci toxických a hořlavých látek. Ochrana zdraví pracovníků laboratoří musí být zajištěna bezpečnými technologickými postupy, správným vybavením laboratoře digestořemi a bezpečnostními skříněmi i osobními ochrannými pomůckami.

          Několik fotografií dokumentuje vybavení nové laboratoře i přátelskou atmosféru při semináři u příležitosti jejího otevření. Laboratoř bude především sloužit našim stávajícím i budoucím zákazníkům při stanovení optimálních postupů při přípravě, pozorování, dokumentaci a vyhodnocování struktury a tvrdosti jejich vzorků.

            Naše společnost jako dlouhodobý výhradní zástupce firmy ITW Test and Measurement Systém a dodavatel špičkového laboratorního nábytku, je připravena splnit vaše veškeré požadavky na komplexní vybavení laboratoří.


Naši nejvýznamnější dodavatelé