Příprava vzorků pro hodnocení porezity betonu

Cílem řešení bylo připravit efektivně a v dostačující kvalitě vzorek z tvrzeného betonu za účelem zjištění obsahu a rozložení drobných pórů. Metoda přípravy přitom musela striktně respektovat Evropskou normu EN 480-11: “Admixtures for concrete, mortar and grout – test methods – Part 11: Determination of air voids characteristics in hardened concrete”. Další pak též v ASTM C 457: “Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete”.

hodnoceni-porezity-betonu-1 hodnoceni-porezity-betonu-2
Makro snímek řezu betonem Mikro snimek, zv. 50x

Problém byl v tom, že takovýto vzorek má rozměry až 150 x 150 mm a to je ve srovnání s běžnými vzorky obrovská plocha. Povrch po broušení a lapování nesmí vykazovat stopy po vytrhání, vyštípání okrajů tak, aby mohl být v dalších krocích pomocí obrazové analýzy stanoven tzv. „Spacing factor“ pro póry popisující rozložení pórů s dostatečnou reprodukovatelností.

Řešení spočívalo v návrhu speciálního držáku firmou HANYKO Praha a použití brusky/leštičky EcoMet&AutoMet 300 od firmy Buehler viz následující obrázky:

Držák na vzorek betonu EcoMet&ampAutoMet 300
Držák na vzorek betonu 150 x 150 mm EcoMet&AutoMet 300

Vlastní příprava povrchu vzorků spočívá v broušení na diamantových brusných podložkách ApexColor (dvě zrnitosti např. 125 um a 74 um, volba podle stavu povrchu po uříznutí) a lapování pomocí prášku karbidu křemíku vhodné zrnitosti na litinových podložních talířích ve dvou až třech krocích.

V před vlastním měřením musí být měřené vzorky betonu nejprve nabarveny speciální barvou a připraveny pro měření tak, aby póry byly dostatečně odlišeny od ostatní struktury (nestačí jejich přirozená černá barva, neboť i jiné složky struktury mohou být černé nebo hodně tmavé a metody obrazové analýzy to už nejsou schopny rozlišit – tato pracuje na bázi stupňů šedi).

hodnoceni-porezity-betonu

Obsah vzduchu je následně měřen traversní metodou viz detailně na stránkách dodavatele softwarového řešení – firmy Laboratory Imaging

Měření je ukončeno protokolem v MS Word. Ten je vytvořen v souladu s normou EN 480-11.

Hlavní měřené znaky jsou:

  • Histogram distribuce velikosti pórů
  • Celková délka travers
  • Celkový obsah vzduchu
  • Celkový počet měřených traverz
  • Specifický povrch vzduchu
  • Spacing factor

Naši nejvýznamnější dodavatelé