Služby metalografické laboratoře

Služby metalografické laboratoře HANYKO Praha s.r.o..

 • potřebujete pomoci s přípravou výbrusů?
 • potřebujete pomoci okamžitě vyřešit problém?
 • nemáte zázemí vlastní metalografické laboratoře?

Naše metalografická laboratoř je Vám k dispozici!

Vaše vzorky:

 • rozdělíme na metalografických pilách

– rozdělíme vzorky až do Ø 95mm
– vedeme řez s přesností nastavení až 2μm
– rozdělíme jakýkoliv materiál – kov, keramiku, sklo, plasty,…

sluzby_001

 • vhodně zalisujeme

– do hmot na bázi fenolformaldehydových pryskyřic
– do běžných epoxidových hmot
– do velmi tvrdých hmot s plnidly pro tvrdé vzorky
– do čirých, průhledných hmot
– do vodivých hmot – na bázi Cu nebo C

sluzby_002

 • vhodně zalijeme

– do hmot na bázi- do běžných epoxidových hmot
– do velmi tvrdých hmot pro tvrdé vzorky
– do průhledných hmot
– do čirých, průhledných hmot s vytvrzením pomocí UV světla (doba přípravy 1 min.)
– do vodivých hmot – na bázi Cu nebo C

 • příprava vzorků běžně probíhá max. na 3 až 4 kroky

– Ø vzorků může být od 25 do 40mm
– používáme ruční i poloautomatickou přípravu
– máme možnost volby centrálního nebo jednotlivého přítlaku

 • používáme

– diamantové podložky (různé typy podle druhu materiálů)
– vysoce koncentrované polykrystalické diamantové suspenze

Výsledky zdokumentujeme podle povahy vzorku pomocí mikroskopu nebo stereomikroskopu včetně vypracování zprávy

Přístrojové vybavení naší laboratoře:

 • rozbrušovací pila AbrasiMet M
 • přesná pila IsoMet 1000
 • přesná pila IsoMet High Speed
 • lis SimpliMet XPS1
 • lis Simplimet 4000
 • tlakový hrnec TechnoMat
 • zařízení pro zalévání ve vakuu pro speciální aplikace
 • bruska/leštička EcoMet 250 s hlavou AutoMet250 (včetně dávkovače)
 • bruska/leštička EcoMet 30 Auto
 • stereomikroskop OPTIKA SZP-6
 • makroskop ZoomMakroskope Buehler – Askania MZM1
 • optický mikroskop Meiji Techno IM 7520 (pro pozorování ve světlém a tmavém poli, v polarizovaném světle)
 • širokou řadu programů pro obrazovou analýzu.

Vaše kontaktní osoba:

HANYKO Praha s.r.o.
Metalografická laboratoř
Křížová 1018/6, 150 00 Praha 5
Ing. Vladimír Suchánek
tel: 251 550 017
v.suchanek@hanyko-praha.cz


Naši nejvýznamnější dodavatelé