Mikroskopy

Pro dokumentaci a studium struktury materiálů se mimo jiné používají optické mikroskopy, stereomikroskopy, makroskopy, makroobjektivy, různé snímací kamery atd. Všechna tyto zařízení je schopna firma HANYKO Praha s.r.o. dodat. Výsledky mikroskopických sledování závisí na kvalitě preparátů (výbrusů nebo též v petrografii nábrusů). Jsme schopni dodat veškeré vybavení pro metalografii, petrografii i zkoušení kovů v kvalitě přesně dle potřeb uživatele a personál uživatele zaškolit.
Mikroskopy mohou být inverzní (též užívaný termín Metalograph) nebo vzpřímené. Inverzní mikroskopy mají umístěny objektivy na revolverovém karuselu pod zkoumaným vzorkem. Vzpřímené mikroskopy pak mají objektivy nad vzorkem. Každý typ má své specifické přednosti a nevýhody.
U stereomikroskopů existují též dvě rozdílné konstrukce (Greenoughova nebo Teleskopická koncepce).

V případě mikroskopie existují různé způsoby pozorování struktury – různé mikroskopické techniky. Jejich použití je dáno požadavky na pozorování struktury.

Dokumenty ke stažení:

Dodáváme optické mikroskopy pro hodnocení struktury od společnosti NIKON a MEIJI TECHNO CO., LTD. z Japonska. Běžně dodáváme, v rámci kompletace našich zakázek, i mikroskopy dalších renomovaných značek, jako jsou zejména  Olympus a C.Zeiss.

Pro použití na hodnocení struktur standardně nabízíme:


Naši nejvýznamnější dodavatelé