Hodnocení struktury ALU kol

Bylo požadováno makroskopické sledování porozity na vhodně vybraných řezech odlitků Al kol. Řez je obvykle veden paprskem kola. Toto je potřebné pro nastavení optimálního technologického postupu a i pro potřebu kontroly kvality. Jedná se o přípravu velmi rozměrných vzorků ze slitiny Al-Si a to s ohledem na minimalizaci počtu dílčích vzorků a možnost snadného určení místa vady. Běžně je porosita hodnocena vizuálně jen po broušení pod vodou na brusném papíru o vhodné zrnitosti, eventuálně po prvním kroku v leštění. Jen ve speciálních případech je pak požadováno hodnocení pomocí obrazové analýzy na mikrovýbrusech.

Alu kolo

Základní problémy s přípravou vzorků:

 • vzorek je nezvykle velký a nepravidelný,
 • odříznutí je prováděno pásovou pilou za ručního vedení a tloušťka odřezku není konstantní,
 • poloautomaticky je nutno vzorky připravit v čase kratším než je běžný pro případ ruční přípravy kus po kusu.

Řez kola

Možnosti a požadavky na proces přípravy:

  Odřezky je sice možno rozdělit, ale je nutno připravit jednotlivé části v návaznosti na ostatní díly.

 
 

Řešení HANYKO Praha připravené ve spolupráci s uživatelem:

 • pro přípravu byla vybrána bruska/leštička EcoMet 300 & hlava AutoMet 300 s ohledem na nutnost přípravy všech vzorků z jednoho řezu současně (působení přítlačnou silou v ose hlavy – centrální mód),
 • hodnoceni-porezity-betonu-4

 • stroj – bruska/leštička EcoMet 300 & hlava AutoMet 300 byl též zvolen s ohledem na svou robustnost a výkonové parametry, neboť značná plocha vzorků a jejich rozměry si vyžádaly velký průměr talíře – unášeče brusných podložek a dostatečnou výkonovou rezervu u motoru hlavy.
 • umístění držáku – poloha hlavy musí být taková, aby nedocházelo pří pohybu vzorků k jejich přesahování za střed podložního kotouče – unášeče brusných podložek (v tomto případě by broušení nebylo optimální).
 • vzorky byly umístěny ve speciálním držáku vyvinutém firmou HANYKO Praha viz následující obr. a to tak, že vždy jeden držák obsahuje všechny dílčí vzorky z jednoho řezu.
 • Osazený držák

 • vzhledem k potřebám provozu na zkrácení času a zvýšení produktivity práce byl vyvinut speciální postup umožňující přípravu ve třech krocích. Postup přípravy spočíval v zafixování jednotlivých dílčích vzorků ze stejného řezu do držáku, zarovnání do roviny pomocí jemného osoustružení, hrubého broušení na vybrané textilní podložce s diamantovou suspenzí 30µm s cílem odstranit stopy předchozího řezání a obrábění, finálního broušení se suspenzí 9µm na středně tvrdé textilní podložce ze syntetického hedvábí.

Výsledek:

Byla dosažena kvalita převyšující dříve používané broušení na papíru do zrnitosti P1200. Byla odstraněna namáhavá ruční práce závisející pouze na dovednosti obsluhy. To vše v celkovém čase pro přípravu vzorků z jedné loukoti kratším, než bylo dosahováno jen ruční přípravou. Použitím ještě jednoho kroku finálního leštění na textilní podložce s diamantovou suspenzí 3 µm bylo možno dosáhnout kvality dostatečné i pro mikroskopické hodnocení struktury.


Naši nejvýznamnější dodavatelé