Program NIKON NIS-Elements

Systém NIS-Elements (též znám pod dřívějším názvem jako LUCIA) je obecný program pro obrazovou analýzu určený ke sledování, nasnímání i archivaci obrazů struktur a k ručnímu nebo automatizovanému měření vzorků. K dispozici jsou, co se týče vybavenosti, různě definované verze programu a sice NIS-Elements D (jako Documentation), NIS-Elements BR (jako Basic Research) a NIS-Elements AR (jako Advanced Research).

Náhled na NIS-Elements_svary

NIS-Elements v sobě obsahuje velice výkonný databázový modul. Z databáze je možné přímo generovat PDF reporty nebo reporty tisknout. Pro přehlednější správu dat lze vytvořit více databází a tabulek a žádaná obrazová data do nich vložit jediným kliknutím myší. Data a výsledky měření mohou být přenesena i mimo aplikaci NIS-Elements a pak dále volně zpracována. Je možné exportovat tabulky dat i grafy (do aplikace MS Excel, do externího souboru *.bmp nebo *.txt, do schránky, do webového prohlížeče nebo do dynamicky vytvářeného reportu). Generátor reportů umožňuje vytváření libovolných šablon pro reporty exportované přímo do pdf. Pro jednodušší tvorbu reportů lze vytvořit a uložit šablony a do těchto šablon se následně již jen vkládají data buď manuálně uživatelem, nebo automaticky během plně automatizované procedury. NIS-Elements využívá jednoduché grafické rozhraní perfektně vyhovující pro snímání obrazů, měření objektů, jejich počítání a řazení do databáze, stejně jako dynamické generování zpráv/reportů. Položky menu jsou uspořádány velmi intuitivně. Software za použití vhodných maker optimalizuje uživatelův pracovní postup.

Uvedený produkt standardně obsahuje funkci pro tzv. „sešívání velkých obrazů“, což zejména v kombinaci s použitím motorizovaného stolku umožňuje tvorbu obrazů s velice vysokým rozlišením. K dispozici jsou i další přídavné moduly jako např. rozšířená hloubka ostrosti EDF i specializované moduly pro hodnocení mikrostruktury jako:

Standardní součástí je určování množství jednotlivých strukturních složek, stanovení velikosti částic a určení tloušťky vrstev i porovnání „živého obrazu“ s obrazy standardů – nasnímaných obrazů struktur s definovanou klasifikací (např.: nevyhovující, vyhovující částečně, vyhovující plně atd.). Je možno srovnávat 3 takovéto obrazy s obrazem nasnímaným a ještě neuloženým v rámci funkce „Live palete„.

Sestava bývá doplněna vhodnou USB kamerou oImaging Source, která je z hlediska rozlišení a ceny ideální pro snímání metalografických mikroskopických obrazů. K dispozici jsou i kamery firem Nikon a mnoho dalších.

Informace ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé