Spotřební materiál pro metalografii

Dodáváme spotřební materiál pro metalografii od firmy BUEHLER Ltd. (dnes ITW Test & Measurement). Pomocné materiály pro základní operace přípravy vzorků, tj. pro dělení, broušení a leštění jsou stále vyvíjeny a jsou na trh uváděny nové – optimalizované produkty. Pro leptání doporučujeme osvědčená leptadla.

Vhodnou volbou spotřebního materiálu pro přípravu Vašich vzorků lze ušetřit čas i peníze.  Pokud potřebujete poradit, neváhejte nás kontaktovat! Jsme schopni nabídnout a dodat i další produkty, které dosud nejsou zmíněny v níže uváděných přehledech. Poptejte je!

Při správné a úplné definici požadavků je HANYKO Praha s.r.o. eventuálně, i za pomoci centrální aplikační laboratoře firmy BUEHLER Ltd., schopno navrhnout optimální parametry přípravy a použití nejefektivnějších spotřebních materiálů. Umožňuje nám to vlastní dlouholetá praxe v metalografii, včetně dobře vybavené laboratoře a přímý přístup ke všem novinkám.

Běžný postup při přípravě metalografického výbrusu zahrnuje několik kroků: oddělení vzorku od zkoumaného materiálu, jeho zapouzdření do vhodné hmoty, vybroušení a vyleštění. Každý krok má svá úskalí a správným spotřebním materiálem lze dosáhnout časové i finanční úspory a v neposlední řadě i zlepšení komfortu práce.

Důležité informace:

Bezpečnostní listy pro spotřební materiál ke stažení zde.

Informace o době použitelnosti spotřebního zboží Buehler

Detailní informace o jednotlivých druzích spotřebních materiálů naleznete v následujících přehledech:

Moderní příprava vzorků – Preparation of Case Hardened Parts using the PlanarMet:


Naši nejvýznamnější dodavatelé