Cast N‘ Vac 1000

Cast N‘ Vac 1000 je kompletní zařízení pro současnou infiltraci a zalévání většího počtu vzorků. Jedná se zejména o vzorky porézních materiálů, vzorky komplikovaných tvarů, vzorky s různými povrchovými vrstvami, vzorky materiálů připravených práškovou metalurgií a vzorky mineralogické nebo petrografické.

Vakua je dosahováno pomocí bezhlučné, bezúdržbové vakuové pumpy propojené s pracovním prostorem podtlakové komory s průhledným vrchním dílem. Vzorky se kladou na motorizovaný otočný stůl do zalévacích formiček a jednoduchým licím zařízením s dostatečnou kapacitou pro zalévací hmotu se postupně po pootočení pracovního stolu zalévají. Zalévací zařízení je rovněž v pracovním prostoru, takže zalévací hmota je též odplyněna před zalitím.

 

Nejdůležitější technické parametry pro zařízení Cast N‘ Vac 1000 – přehled:

Zařízení tvořené vakuovou pumpou se stabilním zásobníkem vakua, zabudovaný synchronní motor pro otáčení pracovního stolu, licím zařízením, manometrem, filtrem pro pohlcování vlhkosti včetně 100 ks odměřovacích a licích kelímků pro zalévací hmotu, 12 ks zalévacích formiček.

Rozměry: 33 x 28 x 36 cm
Váha: 26 kg

Brožura ke stažení:

  • Cast N´Vac 1000 (PDF, 49 kB) Pozor, neplatí pro Cast N‘ Vac, již se nedodává.

Naši nejvýznamnější dodavatelé