Slovník pojmů

Jaký je rozdíl mezi stereomikroskopem a složeným mikroskopem?

Složený mikroskop má jednu optickou cestu, která se dělí v pozorovacím tubusu a poskytuje identický levý a pravý obraz. Stereo mikroskop je jako dva složené mikroskopy vedle sebe, ale v jednom, napodobující normální dvou_okulárový. Toto uspořádání poskytuje prostorové vidění, trojrozměrný pohled a přímý obraz.

Jaký je rozdíl mezi rozlišovací schopností objektivu a rozlišením?

Rozlišovací schopnost je nejmenší vzdálenost dvou bodů nebo čar, které je daný mikroskop schopen rozlišit jako dva body. Čím menší je vzdálenost mezi body nebo čarami, tím větší je rozlišovací schopnost. Také čím větší je numerická apertura objektivu, tím je rozlišovací schopnost věští. Rozlišení je schopnost rozlišit dva body jako dva body. Občas je nutný kompromis mezi rozlišovací schopností a rozlišením, aby se získal požadovaný obraz.

Jak souvisí numerická apertura a zvětšení s jasností obrazu?

Čím větší je numerická apertura pro dané zvětšení, tím světlejší je obraz. Větší zvětšení snižuje jasnost obrazu.

Co je to „hloubka ostrosti“?

Je to vzdálenost mezi minimální a maximální polohou objektivu, v rámci níž je obraz ostrý. Hloubka ostrosti závisí na objektivech, okulárech a tubusu. Hloubka ostrosti klesá s rostoucím zvětšením.

Co je dioptrická korekce nebo nastavení?

Dioptrická korekce je kompenzace na daleko nebo krátkozrakost nastavením okulárů.

Co je myšleno pojmem oční bod?

Světelné paprsky ze všech bodů zorného pole se sbíhají v tomto očním bodě. Je to místo, kam by měl pozorovatel umístit oko.

Vysvětlete, co znamená „číslo pole“?

Číslo pole je průměr zorného pole v okuláru, obvykle vyjádřený v milimetrech.

Co je to zorné pole?

Zorné pole je velikost objektu, která je vidět zvětšovací optikou. Je to kruhová oblast, která je vidět při pohledu do mikroskopu. Jedná se o charakteristiku spojení objektivu a okuláru. Zorné pole se zmenšuje se vzrůstajícím zvětšení.

Co je to mezipupilární vzdálenost?

Mezipupilární vzdálenost je vzdálenost mezi středy pupil dvou očí.

Co je myšleno výrazem parfokální?

Např. o stereo mikroskopu můžeme říci, že je parfokální, když objekt vidíme ostře od nejmenšího zvětšení po největší bez dalšího doostřování.

Co znamená pracovní vzdálenost?

Pracovní vzdálenost je vzdálenost od vzorku k objektivu. Se vzrůstajícím zvětšením se snižuje.

Jak se spočítá celkové zvětšení?

Celkové zvětšení konfigurovaného mikroskopu se spočítá ze zvětšovací schopnosti objektivu násobené zvětšením okulárů a pokud jsou nainstalované, pak i zvětšením pomocných čoček.

Co je myšleno pojmem „efektivní zvětšení“?

Efektivní zvětšení se získá, když je zvětšení v rozsahu 500x a 1000x numerické apertury objektivu. Protože lidské oko má omezenou rozlišovací schopnost, zvětšení by mělo být zvoleno tak, aby detaily obrazu byly stále okem rozlišitelné. Pokud je zvětšení menší než daný rozsah, detaily nemohou být okem rozeznatelné. Pokud je zvětšení větší než tento rozsah, mluvíme o tzv. prázdném zvětšení, kdy již není objektiv schopen více rozlišit strukturu. Obraz se pak jeví jako rozostřený.

Proč některé objektivy vyžadují imerzní olej?

Rozlišovací schopnost čoček objektivu závisí na jeho numerické apertuře, která je závislá na indexu lomu média mezi vzorkem a objektivem. Větší index lomu znamená, že čočky mohou pojmout více světla a vytvořit tak jasnější obraz. Vzduch má relativně nízký index lomu a, pokud je tím prostředím mezi vzorkem a objektivem, snižuje numerickou aperturu objektivu při nejlepší kapacitě. Objektiv s větší numerickou aperturou potřebuje větší index lomu a imerzní olej takový index lomu poskytuje.

Potřebuji speciální objektiv pro mikroskopii v tmavém poli?

Ano. V metalografii je zapotřebí objektivů s označením DF – objektivy mají speciální plášť (mají větší průměr než objektivy pro zobrazení ve světlém poli) a  jsou zachycený jen šikmo odražené paprsky. Jedná se o paprsky odražené na prudkých nehomogenitách povrchu vzorku a při pozorování ve světlém poli by vůbec nevnikly do objektivu. Vedle speciálních objektivů je nutný speciální modul reflektoru nebo jen prstencová clona vložená do kondenzoru.

Co znamená nápis „0,17“ na objektivu?

Číslo „0,17“ se vztahuje k tloušťce krycího skla v milimetrech, která je vypočtená výrobcem čoček pro korekci objektivu. Pro objektivy s numerickou aperturou větší než 0,45 lišící se od této hodnoty (nebo též objektivy bez krycího skla) to může mít za následek horší obraz.

Co znamená nápis „160“ na objektivu?

Číslo 160 určuje konečnou délku tubusu pro objektiv, tzn. s délkou 160mm od hlavice s objektivy ke konci pozorovacího tubusu (kam se vkládají okuláry). Když prodloužíme tuto vzdálenost vložením příslušenství do cesty světla nad hlavici s objektivy, objeví se sférická vada, pokud není odstraněna předchozí korekcí.

Co je to objektiv s korekcí na nekonečno?

V objektivu s korekcí na nekonečno se světelné paprsky objevují jako rovnoběžky promítnuté do nekonečna. Takový objektiv vyžaduje soustavu čoček, pomocí kterých se paprsky sbíhají do ohniska v okuláru.

Proč mají některé objektivy označení „Plan“?

Rovinný objektiv promítá rovný obraz celého zorného pole.

Proč mají objektivy na sobě většinou barevný kroužek?

Existují standardní barvy pro většinu výrobců, aby se dalo snadno rozeznat zvětšení objektivu.
Červený kroužek znamená 4x nebo 5x.
Žlutý kroužek znamená 10x.
Zelený kroužek znamená 20x.
Modrý kroužek znamená 40x, 50x nebo 60x.
Bílý kroužek znamená 100x.

Co znamenají nápisy „LWD“ nebo „ULWD“ na objektivu?

Tato písmena označují dlouhou (long) nebo ultradlouhou (ultra-long) pracovní vzdálenost, která je mnohem delší než u standardních objektivů stejného zvětšení.

Co to jsou objektivy s označením „NIC“ nebo „DIC“?

Tato písmena označují objektivy určené speciálně pro použití „Nomarského“ nebo „Diferenciálního interferenčního kontrastu“. Meiji Techno v současné době nabízí mikroskopy s žádnou z těchto metod.

Proč mají některé objektivy odpružené čelní čočky?

Tyto objektivy mají velice malou pracovní vzdálenost. Aby byl chráněn jak objektiv mikroskopu, tak vzorek, odpružené čelní čočky se stlačí i po jemném kontaktu se vzorkem nebo stolkem mikroskopu. Stlačitelné čočky ale nechrání proti hrubému a stálému kontaktu, tj. proti havárii objektivu.

Mohu použít objektiv s korekcí na nekonečno v mikroskopu s tubusem konečné délky?

Ne, protože v takové mikroskopu není čočka, která by soustředila rovnoběžné paprsky světla do ohniska.

Co znamenají písmena „C“ nebo „K“ nebo „WF“ nebo „H“ vyznačená na okulárech?

Objektivy mikroskopu neobsahují korekce pro postranní chromatické vady a potřebují ke korekci kompenzaci okulárů (označení „C“ nebo „K“). Písmena „WF“ značí „widefield – širokoúhlý“, což znamená, že můžeme vidět větší část vzorku. „H“ označuje tzv. vysoký oční bod („high eyepoint“), což znamená, že se oči při pozorování nemusejí přikládat tak blízko okulárům. To je výhodné hlavně pro lidi s brýlemi, které se však používat nemusí.

Proč nemohu použít okuláry s ještě větším zvětšením, abych dosáhl vyššího celkového zvětšení?

Abyste při efektivním zvětšení získal obraz jasný a s dobrým rozlišením, je nutné vyhnout se prázdnému zvětšení, nebo získat obraz vzorku větší, ale ne jasnější. Obecně vzato, celkové zvětšení by nemělo překročit 750x – 1000x numerickou aperturu objektivu. Např. s objektivem 40x, N.A. 0,65 by mělo být celkové zvětšení mezi 480x – 650x.

Co dělá filtr s neutrální hustotou?

Filtr s neutrální hustotou pohlcuje světlo rovnoměrně přes celé viditelné spektrum a snižuje intenzitu světla bez jakékoliv změny jeho teploty.

Co je modrý filtr na denní světlo a proč ho potřebuji?

Modrý filtr na denní světlo pohlcuje část žlutého a červeného světla ze zdroje, čímž je zbarvení mnohem podobnější přírodním barvám a je příjemnější na pozorování.

Jak se používá modrý filtr na denní světlo?

Použití modrého filtru pro denní světlo je určeno pouze pro pozorování, poskytuje příjemnější pozadí zorného pole. Není vhodné ho používat pro mikosnímky nebo s barevným filmem.

Proč by se měl používat zelený filtr?

Lidské oko vnímá zelenou barvu nejlépe. A protože monochromatické světlo eliminuje chromatickou vadu, zelený filtr výrazně zlepšuje výkon achromátu. A také objektiv s fázovým kontrastem poskytuje nejlepší obrázky se zeleným filtrem.

Jaký je rozdíl mezi achromatickým a planachromatickým objektivem?

Objektivy jsou korigované pro zakřivení a barevnou vadu. Rozdíl mezi achromatickým a planachromatickým objektivem je v rovinnosti zorného pole. Pokud je obraz zaostřený od středu po okraje, zorné pole nazýváme rovné. Obecně lze říci, že čím rovnější je pole objektivu, tím více čoček musí obsahovat a tím je také dražší.

Co znamená DIN norma?

DIN je zkratka z německého „Deutsche Industrial Normen“ a znamená německé průmyslové normy. Jde o německé normy, které jsou celosvětově uznávané pro optické standardy používané ve většině kvalitních mikroskopů. Délka ostřícího tubusu podle DIN má 160mm. Dřívější norma RMS („Royal Microscope Society“)  udává délku 170mm. Většina optických systémů podle DIN je zaměnitelná, ale bohužel systémy podle DIN a RMS zaměnitelné nejsou.

Co znamená „FN“?

Číslo obvykle vyryté na okuláru, které odpovídá průměru clony nebo vsazeného prstence uvnitř okuláru. Znamená „field number“ – číslo pole a určuje zorné pole okuláru.

Jaké vlastnosti by měl mít zdroj?

Správný zdroj je nutný pro získání kvalitního obrázku přes jakýkoliv mikroskop, takže toto téma zasluhuje nějaký čas pro zkoumání. Meiji Techno nabízí několik možností na výběr. Ale ať už je Váš vzorek jakýkoliv, Meiji má pro Vás ten správný zdroj, abyste získali ten nejlepší obrázek.

Jaké jsou rozdíly v typech zdrojů?

Žhavící – standardní žárovka s vláknem, obvykle 6 – 120 V, 20 – 60W. Barva je teplá a vypadá spíše dožluta.
Halogenová – obvykle nízkonapěťová, chladnější, intenzivnější. Teplota barvy je vhodná pro barevnou fotografii.
Fluorescenční – studený systém, který produkuje více světla a má delší životnost než žhavící žárovky. Fluorescenční zdroj nabízí nejlepší barevnou teplotu (4100 K) s bělejším zorným polem a je pohodlnější pro oči.

Co znamená koaxiální?

Koaxiálnost se týká pohybu po shodných osách nebo vybavení, které sdílí jednu osu. Na koaxiálním mechanickém stolku, jeden knoflík ovládá pohyb v ose X, druhý v ose Y. Na koaxiálním zaostřovacím systému, knoflík pro jemné ostření je ve větším kolíku pro hrubé ostření.


Naši nejvýznamnější dodavatelé