Připravujeme

Informace na této stránce jsou průběžně aktualizovány dle potřeby.

  • 15. konference „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“ Mariánské Lázně 2. – 4. červen 2020

Ústředním tématem je, podobně jako v minulých ročnících, uplatnění tradičních i moderních technik a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin výrobních a provozních vad a havárií strojních dílů a konstrukcí. Akce je možností pro setkání
pracovníků z oblasti materiálového výzkumu a zkušebnictví z České a Slovenské republiky, zapojení mladých odborníků do vědecké komunity a pro vzájemnou výměnu zkušeností z výzkumné praxe v dnešních podmínkách.

Akce byla zrušena z důvodů problémů s pandemií Covid 19

——

  • Mezinárodní strojírenský veletrh, Brno 2020

Společnost HANYKO Praha s.r.o. se od zúčastní jako už pravidelně od r. 1995 Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Podrobnosti o naší účasti budou zveřejněny jakmile budou známy.

Akce byla zrušena z důvodů problémů s pandemií Covid 19


Naši nejvýznamnější dodavatelé