Připravujeme

POZVÁNKA

HANYKO Praha s.r.o. pořádá ve firemní laboratoři ve dnech 14.11. – 16.11. 2023 metalografický kurz SUM-MET (jedná se o standardní mezinárodně certifikovaný kurz Buehler Ltd, USA).

Cílem tohoto aktualizovaného kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy přípravy výbrusů z technických materiálů a při praktických cvičeních, s využitím moderních spotřebních materiálů, jim poskytnout návody na optimální způsoby přípravy výbrusů z různých kovových a nekovových materiálů. Přednášky a praktická cvičení povedou lektoři firmy HANYKO Praha. Důraz je kladen na praktická cvičení, vlastní vzorky účastníků jsou vítány.

Účastníci, kteří absolvují kurz a úspěšně zodpoví závěrečný test, který prověří teoretické i praktické znalosti frekventanta, obdrží certifikát o absolvování kurzu Buehler Certifikation. Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří, budou zájemci zařazeni do kurzu podle data přihlášky.

Cena kurzu činí 14.500 Kč bez DPH.

Zájemci obdrží na základě přihlášky podrobný program kurzu a organizační pokyny.

Vaši přihlášku očekáváme nejpozději do 31.10.2023.

Těšíme se na Vaši účast


Naši nejvýznamnější dodavatelé