Připravujeme

Seznam akcí uskutečněných v roku 2018

Byli jsme v pavilonu F na stánku č. 051. Vystavovány byly: trhací stroj od firmy Hegewald & Peschke, rozbrušovací pilu AbrasiMet 250, lis SimpliMet 4000, brusku/leštičku EcoMet 30 Semi-Automatic, přesné pily IsoMet 1000 a IsoMet HighSpeed, tvrdoměr Wilson VH3300 s nejnovější verzí software DiaMet, optický mikroskop NIKON MA100N s novou industiální verzí programu NIS-Elements včetně modulů pro měření tlouštěk a svarů, s novinkou – „Measurement Sequencer“ pro poloautomatické měření svarů prakticky jakékoli geometrie včetně vyhodnocení.

 

Akce pro rok 2019

  • Tradiční a osvědčený metalografický kurz SUM-MET 2019, Praha. Kurz přípravy vzorků dle programu firmy Buehler za účasti zahraničního lektora.

(Podrobnosti o kurzu: Kurz kombinuje teoretickou část ve formě přednášek (první den) a praktická cvičení v malých skupinách (max. po 3 lidéch) v laboratoři. Kurz je určen začínajícím i pokročilým pracovníkům v oblasti metalografie a má trvání 3 dny. Vlastní vzorky účastníků jsou vítány.)

Termín kurzu 26. – 28.3. 2019. 

Program kurzu a přihláška ke stažení:

Přihláška na kurz SumMet 2019 (MS Word/zip, 25 kB)

 

Informace na této stránce jsou průběžně aktualizovány dle potřeby.


Naši nejvýznamnější dodavatelé