Připravujeme

Seznam připravovaných akcí pro rok 2019

  • Společnost HANYKO Praha s.r.o. se od 7. do 11. října 2019 zúčastní 61. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

    Budeme v pavilonu F na stánku č. 072. Vystavovány budou: trhací stroj od firmy Hegewald & Peschke, kompletní sada strojů pro přípravu vzorků v metalografii (rozbrušovací pila AbrasiMet M, lis SimpliMet 4000, bruska/leštička EcoMet 30 Semi-Automatic, přesná pila  IsoMet HighSpeed). Dále pak tvrdoměr Wilson s nejnovější verzí software DiaMet, optický mikroskop NIKON MA100N s industiální verzí programu NIS-Elements včetně modulů pro měření tlouštěk a svarů.

  • Metalografický kurz SUM-MET 2019_2, Praha, 5. 11. – 7. 11. 2019. Kurz přípravy vzorků dle programu firmy Buehler. Kurz má trvání 3 dny. Vlastní vzorky účastníků jsou vítány.

Program ke stažení:

Informace na této stránce jsou průběžně aktualizovány dle potřeby.


Naši nejvýznamnější dodavatelé