O firmě

Motto: „Nehodláme soupeřit cenou, ale kvalitou našich služeb a řešení“.

Firma HANYKO Praha s.r.o. se od roku 1994 zaměřuje na komplexní dodávky laboratorní techniky pro oblast zkoušení materiálů.Veškerá činnost firmy HANYKO Praha s.r.o. je zaměřena na splnění požadavků zákazníků.

Konkrétně se jedná o zařízení a spotřební materiál pro metalografii, vybrané mechanické zkoušky, optickou mikroskopii včetně potřebného software a laboratorního nábytku. Laboratorní nábytek je dodáván pro celou oblast použití, tj. i pro chemické laboratoře, pro laboratoře a produkční jednotky ve farmacii, biotechnologiích a potravinářství.

HANYKO Praha s.r.o zastupuje v České republice firmy ITW Test & Measurement GmbH (dříve Buehler GmbH a ITW test & Measurement GmbH (Wilson Hardness Manufacturing and Distribution centre, Esslingen), ECOSAFE AS, Pol-Lab a od července 2016 též firmu Hegewald & Peschke.

Firma HANYKO Praha vlastní kompletně vybavenou metalografickou laboratoř, která slouží pro předvádění a vyzkoušení přístrojů i pracovních postupů firmy BUEHLER Ltd. USA  a umožňuje zájemcům praktické seznámení s nabízenými produkty. Vedle toho provádíme i autorizované metalografické rozbory na zakázku.

Pracovníci firmy HANYKO Praha s.r.o. poskytují poradenské služby v oboru fyzikální metalurgie. Firmu vlastní a zároveň v ní pracují majitelé s dlouhodobou zkušeností v oboru metalografie, mechanických, creepových, korozních a dalších fyzikálních zkoušek, chemických rozborů a komplexního posuzování materiálových veličin z oblasti železných i neželezných kovů a slitin.

Společnost HANYKO Praha s.r.o. byla k 21. 6. 2007 certifikována společností EURO CERT CZ, a.s. v oboru prodeje, servisu a skladování laboratorního nábytku, přístrojů a spotřebního materiálu pro materiálové a jiné laboratoře dle ISO 9001:2001 viz certifikát ke stažení zde. Certifikace byla obhájena v roce 2022.

S ohledem na časté požadavky týkající se zaslání bezpečnostních listů byla připravena speciální stránka pro jejich snadné stažení dle Vašich aktuálních potřeb ve formátu Adobe PDF.

HANYKO Praha s.r.o. dodává veškeré produkty se kterými obchoduje dle „Všeobecných dodacích podmínek“, které jsou ke stažení viz níže.

Ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé