Zkušební stroje, tvrdoměry

Společnost Hanyko Praha, s.r.o. v oblasti zkoušení tvrdosti nabízí již více než 20 let produkty světoznámé společnosti Buehler, která je dnes vyrábí pod značkou Wilson Hardness – pokračovatele slavných výrobců Wolpert, Reircherter a Wilson.

Vedle zkoušení tvrdosti je pro charakterizaci vlastností material či sestav nutno velmi často stanovovat mechanické vlastnosti. Statické zkušební stroje umožňují zkoušky pevnosti v tahu, tlaku, ohybu či vyhodnocení tažnosti. Dynamické stroje umožňují provádění únavových zkoušek od nízkých až po vysoké frekvence. Dodáváme zařízení pro zkoušení normalizovaných vzorků. Dále stroje pro testování vlastností hotových výrobků (a to i velmi složitých tvarů jako jsou specializované části strojů, dopravních prostředků či celé funkční celky nábytku).

  • Tvrdoměry

    Měření tvrdosti jsou nejrozšířenější statické zkoušky, se kterými se lze setkat jak na příjmu materiálu, kde slouží pro zjištění jakosti při přejímce, tak ve výrobním procesu, či na jeho konci. Během dlouhé historie tohoto způsobu zkoušení materiálů bylo vyvinuto několik odlišných metod, které se liší postupem měření, potřebným vybavením, vhodností pro různé materiály a využitím při různých tvrdostech. Popis základních metod pro měření tvrdosti viz. dále.


  • Univerzální zkušební stroje

    Univerzální zkušební stroje Hegewald-Peschke v naší nabídce pokrývají kompletní spektrum aplikací mechanických zkoušek materiálů i hotových výrobků. Společnost Hegewald & Peschke, je známá svým individuálním přístupem k jednotlivým zákazníkům a zejména vysokou jakostí a přesností produktů. Přístroje jsou navrženy pro měření vlastností běžných materiálů, jako jsou kovy, keramika, plasty či kompozity, tak též pro papír, textil, plast, nejrůznější fólie, gumy, či pryže.
    Stroje podle druhu použití naleznete zde.


Naši nejvýznamnější dodavatelé