Produkty

HANYKO Praha s.r.o. je Váš dodavatel pro oblast metalografie, petrografie, optické mikroskopie, zkoušení materiálů, laboratorního nábytku (laboratorní digestoře, stoly, školní laboratoře, speciální skříně, bezpečnostní skříně, přečerpávací jednotky, odtahy pro digestoře, servisní moduly, komplexní projekty laboratoří), bezpečnostních pomůcek.
 
V podrobnějším rozdělení: dodáváme stroje pro metalografii a petrografii (pily pro hrubé dělení – rozbrušovací pily, přesné pily, lisy na vzorky, brusky, leštičky, optické mikroskopy, stereomikroskopy, USB kamery pro mikroskopii, programy pro archivaci snímků a pro obrazovou analýzu), spotřební materiál pro metalografii. Dále tvrdoměry Brinell, Vickers, Rockwell a Knoop, přenosné tvrdoměry i trhací stroje pro zkoušení pevnostních charakteristik. Pořádáme kurzy pro metalografii


 • Rozbrušovací pila

  Metalografie

  Pily, lisy, brusky, leštičky, spotřební materiál, příprava a analýza vzorků, kurzy přípravy metalografických vzorků a jejich hodnocení.

 • Petrografie

  Pily, lisy, brusky, leštičky, spotřební materiál, příprava a analýza vzorků a jejich hodnocení.

 • Tvrdoměry

  Stacionární, přenosné a mikrotvrdoměry. tvrdoměry pro metody Rockwell, Vickers, Brinell, Knoop.


 • Univerzální zkušební stroje

  Univerzální zkušební stroje v naší nabídce pokrývají kompletní spektrum aplikací mechanických zkoušek materiálů i hotových výrobků. Přístroje jsou navrženy pro měření vlastností běžných materiálů, jako jsou kovy, keramika, plasty či kompozity, tak též pro papír, textil, plast, nejrůznější fólie, gumy, či pryže.

 • Mikroskopy

  Stereomikroskopy, makroskopy, optické mikroskopy, USB kamery a software.

 • Laboratorní nábytek a Bezpečnostní skříně

  Digestoře, nábytek, bezpečnostní skříně, havarijní sprchy, prvky požární ochrany.


Naši nejvýznamnější dodavatelé