Produkty

HANYKO Praha s.r.o. je Váš dodavatel pro oblast metalografie, petrografie, optické mikroskopie, zkoušení materiálů, laboratorního nábytku a bezpečnostních pomůcek.

V podrobnějším rozdělení: dodáváme stroje pro metalografii a petrografii (pily pro hrubé dělení – rozbrušovací pily, přesné pily, lisy na vzorky, brusky/leštičky, optické mikroskopy, stereomikroskopy, USB kamery pro mikroskopii, programy pro obrazovou analýzu), spotřební materiál pro metalografii. Dále tvrdoměry Brinell, Vickers, Rockwell a Knoop, přenosné tvrdoměry i trhací stroje pro zkoušení pevnostních charakteristik. Pořádáme kurzy pro metalografii.

Laboratorní nábytek zahrnuje: laboratorní digestoře, stoly, speciální skříně, bezpečnostní skříně, odtahy pro digestoře, komplexní projekty laboratoří.

 • Metalografie a petrografie

  Pily, lisy, brusky, leštičky, spotřební materiál, příprava a analýza vzorků, kurzy přípravy metalografických i petrografických vzorků a jejich hodnocení.

 • Tvrdoměry

  Stacionární, přenosné a mikrotvrdoměry. tvrdoměry pro metody Rockwell, Vickers, Brinell, Knoop.

 • logotrhacka1

  Univerzální zkušební stroje

  Univerzální zkušební stroje v naší nabídce pokrývají kompletní spektrum aplikací mechanických zkoušek materiálů i hotových výrobků. Přístroje jsou navrženy pro měření vlastností běžných materiálů, jako jsou kovy, keramika, plasty či kompozity, tak též pro papír, textil, plast, nejrůznější fólie, gumy, či pryže.

 • Mikroskopy

  Stereomikroskopy, makroskopy, optické mikroskopy, USB kamery a software.

 • Laboratorní nábytek a Bezpečnostní skříně

  Digestoře, nábytek, bezpečnostní skříně, havarijní sprchy, prvky požární ochrany.


Naši nejvýznamnější dodavatelé