Metalografie, petrografie

Pro oblast zkoumání struktury materiálů nabízíme pily, lisy, brusky, leštičky, spotřební materiál, příprava a analýza vzorků, kurzy přípravy metalografických vzorků a jejich hodnocení. Naši pracovníci mají dlouholetou zkušenost v oboru. Dodáváme pro obor metalografie vybavení od renomované firmy BUEHLER Ltd., dále též tvrdoměry od Wilson Hardness (tvrdoměry značek Wilson, Wolpert a Reicherter). Obě tyto entity aktuálně spadají pod společnou firmu ITW Test & Measurement, USA. Jsme výhradním zástupcem firmy ITW Test & Measurement GmbH pro Českou republiku. Námi dodané přístoje naleznete u naprosté většiny subjektů v České republice, pro které má jejich použití smysl.

Optické zkoumání struktury, zejména při větším zvětšení, vyžaduje pečlivou přípravu vzorků tak, aby bylo možno zkoumat skutečnou strukturu a ne nějaké artefakty. Vzorky je nutno připravovat vhodným způsobem. K tomu jsou zapotřebí vhodné přístroje i spotřební materiál. Protože mikroskopickými metodami není možno zkoumat strukturu v celém objemu zkoumaného předmětu, je nutno připravit reprezentativní vzorek nebo vzorky. Přípravu vzorků můžeme rozděli do následujících kroků:

 • odběr z celku a eventuální zapouzdření,
 • příprava povrchu (broušením a leštěním) tak, aby bylo možno provést makroskopické či mikroskopické vyšetření,
 • zviditelnění struktury (leptáním nebo i jiným způsobem).

Jsme schopni dodat řešení pro snímání obrazů struktur od specializovaných dodavatelů, jako jsou např.: NIKON, Askania, OPTO Sonderbedarf, Laboratory Imagine atd. Dodáváme i celé, kompletně vybavené, laboratoře.Obecně jsou metalografie (kovy) i petrografie (nerosty) součástí nauky s názvem materiálografie.

Pro metalografii a petrografii nabízíme vše potřebné

 • Rozbrušovací pila

  Rozbrušovací pily

  Prvním krokem přípravy materiálových vzorku je jejich vyříznutí ze zkoumaného tělesa a vymezení oblasti, která bude pozorována. K tomu slouží zejména rozbrušovací pily.

 • Přesné pily

  Přesné pily navazují na velké rozbrušovací pily, ale jsou menší a používají se u nich tenké řezné kotouče na bázi diamantu. Pro specifické případy jsou však k dispozici i tenké kotouče rozbrušovací. Pro tyto je nutná podmínka dosažení vhodné obvodové rychlosti a tedy vhodných otáček.

 • Stroje pro zapouzdření

  Před další přípravou je vhodné v mnoha případech vzorky vhodně zapouzdřit. Ryze praktickým důvodem je i potřeba zajistit stejné rozměry pro moderní poloautomatickou přípravu (podle rozměrů zvoleného držáku).

 • Brusky a leštičky

  Poškozenou vrstvu materiálu od řezání je nutno v dalších krocích přípravy vzorků odstranit. To se děje pomocí broušení buď na tradičních brusných papírech se zrny karbidu křemíku, nebo pomocí brusiv, jako jsou diamant nebo korund, či další oxidy. Odstranění zbylých rysek je poslední krok přípravy vzorků a jedná se o leštění. Při leštění již nedochází k žádnému úběru materiálu.

 • Zapouzdření

  Spotřební materiál pro metalografii

  Příprava vzorků začíná rozřezem za vhodných podmínek (dáno použitím rozbrušovacího nebo diamantového kotouče). Vzorky je velmi často nutno před dalšími kroky zapouzdřit za použití zalévacích hmot za studena (akryláty, epoxidové pryskyřice) nebo vzorky zalisovat do termostatických pryskyřic. Dále probíhá příprava broušením a leštěním.

 • Optické mikroskopy pro metalografii

  Stereomikroskopy, makroskopy, optické mikroskopy a digitální mikroskopy. Vedle základních mikroskopů značky MEIJI TECHNO jsme schopni a běžně dodáváme, v rámci kompletace našich zakázek, mikroskopy všech dalších renomovanych značek, jako jsou Nikon, Olympus a C.Zeiss.

 • Programy pro hodnocení struktury

  Pro digitální zpracování obrazové informace je nutné vhodné softwarové vybavení. Toto odvisí od způsobu zpracování – jde-li jen o archivaci snímků, nebo vytváření dokumentace – zpráv včetně popisu struktury a jejího vyhodnocení s odpovídajícími závěry, či se jedná o komplexní digitální proměření strukturních složek.

 • Ostatní přístroje pro metalografii

  Vedle základních strojů jsou pro přípravu vzorků nutné i stroje pomocné jako zdroje tlakového vzduchu (kompresory) a ultrazvukové čističky pro čištění v jednotlivých mezistupních přípravy. V rámci kompletních dodávek HANYKO Praha zajišťuje dodávku i těchto zařízení.

 • Petrografie

  V petrografii se jedná převážně o hodnocení minerálů. Používaných metod lze však použít i pro vzorky z bio-materiálů (např. kostí), ale i betonu, skla, polymerů, cementu nebo zeminy. Vzorky obvykle představuje soubor minerálů, které se liší tvrdostí, velikostí zrna, plastičností, pórovitostí atd. Toto je hlavní příčina odlišností v přípravě od převážně homogenních a plasticky deformovatelných materiálů v metalografii.


Naši nejvýznamnější dodavatelé