Rozbrušovací pily

Prvním krokem přípravy materiálových vzorku je jejich vyříznutí ze zkoumaného tělesa a vymezení oblasti, která bude pozorována. K tomu slouží zejména rozbrušovací pily. Při každém řezání dochází k poškození struktury v rovině řezu. Optimální volba parametrů řezání poškození omezí. Necitlivě provedené řezání může poškodit – změnit strukturu až do hloubky např. 1000 mikrometrů. Je nutno proto zachovávat základní pravidlo „minimální styčná plocha mezi vzorkem a kotoučem“. Řezné parametry, tj.: rychlost řezání, způsob chlazení vzorku, volba typu řezného kotouče (druh brusiva, velikost zrn a jejich koncentrace, druh pojiva) je nutno optimalizovat. Maximální velikost děleného dílu je dána velikostí řezného kotouče.

Garantujeme zajištění optimálních podmínek pro dělení použitím metalografických rozbrušovacích pil a rozbrušovacích kotoučů od firmy Buehler.

Rozbrušovací pily je možno vybírat z následujících typů:

  • Automatická rozbrušovací pila AbrasiMatic 300

    Automatická rozbrušovací pila (kotouč Ø 300 mm) s možností nastavení v osách XYZ a motorizovaným pohybem v ose Y (varianty s nastavením v osách YZ nebo s plným ovládáním v osách XYZ).

  •  

    Velká rozbrušovací pila AbrasiMet XL Pro

    Pila primárně určená pro dělení velkých vzorků. Robustní konstrukce je schopna provádět nejtěžší řezy v náročném prostředí. Tato velká automatická pila může používat rozbrušovací kotouče o Ø 14 palců [356 mm], 16 palců [406 mm] a 18 palců [457 mm]. Provoz je zajišťován programovatelnými metodami a automatickým provozem.


Naši nejvýznamnější dodavatelé