Mikroskopy

Pro dokumentaci a studium struktury materiálů se mimo jiné používají optické mikroskopy, stereomikroskopy, makroskopy, makroobjektivy, různé snímací kamery atd. Všechna tyto zařízení je schopna firma HANYKO Praha s.r.o. dodat. Výsledky mikroskopických sledování závisí na kvalitě preparátů (výbrusů nebo též v petrografii nábrusů). Jsme schopni dodat veškeré vybavení pro metalografii, petrografii i zkoušení kovů v kvalitě přesně dle potřeb uživatele a personál uživatele zaškolit. Mikroskopy mohou být inverzní (též užívaný termín Metalograph) nebo vzpřímené. U stereomikroskopů existují též dvě rozdílné konstrukce (Greenoughova nebo Teleskopická koncepce).

V případě mikroskopie existují různé způsoby pozorování struktury – různé mikroskopické techniky. Jejich použití je dáno požadavky na pozorování struktury.

Dokumenty ke stažení:

Dodáváme optické mikroskopy pro hodnocení struktury od společnosti MEIJI TECHNO CO., LTD. z Japonska. Tyto mikroskopy se vyznačují jednoduchou robustní konstrukcí, velkým množstvím příslušenství a návrhem orientovaným na skutečné potřeby uživatele, tj. bez zbytečných a cenově náročných doplňků, často jen obtížně použitelných v běžné praxi. Možnosti nabízených přístrojů pokrývají všechny nejdůležitější mikroskopické aplikace. MEIJI TECHNO se však často vedle standardních řešení zaměřuje i na speciální aplikace.

Vedle mikroskopů značky MEIJI TECHNO jsme schopni a běžně dodáváme, v rámci kompletace našich zakázek, mikroskopy všech dalších renomovaných značek, jako jsou zejména Nikon, Olympus a C.Zeiss.

Pro použití na hodnocení struktur standardně nabízíme:

 • Optické mikroskopy MEIJI TECHNO

  MEIJI TECHNO je třetí největší výrobce mikroskopů v Japonsku. MEIJI TECHNO má rozsáhlou nabídku mikroskopů pro účely výuky, pro použití v průmyslu i v laboratořích.

 • Ostatní optické přístroje (např.: pro snímání makrostruktur)

  HANYKO Praha nabízí i speciální řešení pro snímání makrostruktur vždy v optimální variantě na základě stavu techniky v uvedeném oboru.

 • CMOS a CCD kamery USB pro snímání makro a mikroskopických obrazů

  Pro studium a dokomentaci struktur je užitečné a často nezbytné pozorovanou strukturu dokumentovat. Jako ideální se pro zachycení obrazů jeví použití USB kamer s čipem typu CMOS nebo CCD. HANYKO Praha nabízí oba typy s rozlišením od 1,3 MPixel až do 5 MPixel.

 • Programy pro hodnocení strukturních informací

  Pro digitální zpracování obrazové informace je nutné vhodné softwarové vybavení. Toto odvisí od způsobu zpracování – jde-li jen o archivaci snímků, nebo vytváření dokumentace – zpráv včetně popisu struktury a jejího vyhodnocení s odpovídajícími závěry, či se jedná o komplexní digitální proměření strukturních složek.


Naši nejvýznamnější dodavatelé