Mikroskopy pro metalografii

Pro dokumentaci a studium struktury materiálů se mimo jiné používají optické mikroskopy, stereomikroskopy, makroskopy, různé snímací kamery atd. Všechna tyto zařízení je schopna firma HANYKO Praha s.r.o. dodat. Výsledky mikroskopických sledování závisí na kvalitě preparátů (výbrusů nebo též v petrografii nábrusů). Jsme schopni dodat veškeré vybavení pro metalografii, petrografii i zkoušení kovů v kvalitě přesně dle potřeb uživatele a personál uživatele zaškolit.

Mikroskopy mohou být inverzní (též užívaný termín Metalograph) nebo vzpřímené. Inverzní mikroskopy mají umístěny objektivy na revolverovém karuselu pod zkoumaným vzorkem. Vzpřímené mikroskopy pak mají objektivy nad vzorkem. Každý typ má své specifické přednosti a nevýhody.
U stereomikroskopů existují též dvě rozdílné konstrukce (Greenoughova nebo Teleskopická koncepce).

V případě mikroskopie existují různé způsoby pozorování struktury – různé mikroskopické techniky. Jejich použití je dáno požadavky na pozorování struktury.

Dokumenty ke stažení:

Dodáváme optické mikroskopy pro hodnocení struktury od společnosti NIKON a vybrané produkty firmy MOTIC (dříve vyráběny pod značkou HUVITZ). Běžně dodáváme, v rámci kompletace našich zakázek, i mikroskopy dalších renomovaných značek, jako jsou zejména  Olympus a C.Zeiss.

Pro použití na hodnocení struktur nabízíme:

 •  

  Vybrané optické mikroskopy MOTIC pro použití v metalografii

  Firma MOTIC v minulosti převzala výrobu a distribuci mikroskopu vyvinutých firmou HUVITZ. Jedná se o velmi kvalitní optická zařízení s možností široké konfigurace. Jedná se o vzpřímený mikroskop PA53 MET-BD, stereomikroskop SM7 a kvalitní invertovaný mikroskop AE2000 MET z vlastní produkce firmy MOTIC

 •  

  Optické mikroskopy NIKON pro použití v metalografii

  Firma NIKON patří k největším výrobcům optických zařízení s pověstnou kvalitou. NIKON má rozsáhlou nabídku špičkových mikroskopů pro účely použití v průmyslu i v laboratořích.

 • Ostatní optické přístroje (např.: pro snímání makrostruktur)

  HANYKO Praha nabízí i speciální řešení pro snímání makrostruktur vždy v optimální variantě na základě stavu techniky v uvedeném oboru.

 • CMOS a CCD kamery USB pro snímání makro a mikroskopických obrazů

  Pro studium a dokomentaci struktur je užitečné a často nezbytné pozorovanou strukturu dokumentovat. Jako ideální se pro zachycení obrazů jeví použití USB kamer s čipem typu CMOS nebo CCD. HANYKO Praha nabízí oba typy s rozlišením od 1,3 MPixel až do 5 MPixel.

 • Programy pro hodnocení strukturních informací

  Pro digitální zpracování obrazové informace je nutné vhodné softwarové vybavení. Toto odvisí od způsobu zpracování – jde-li jen o archivaci snímků, nebo vytváření dokumentace – zpráv včetně popisu struktury a jejího vyhodnocení s odpovídajícími závěry, či se jedná o komplexní digitální proměření strukturních složek.


Naši nejvýznamnější dodavatelé