Tvrdoměry

Firma HANYKO Praha s.r.o. dodává tvrdoměry pro měření mikrotvrdosti (Vickers a Knoop), pro zkoušky dle Vickerse a pro měření dle Rockwella nebo Brinella. Pro měření dle Brinella dodává firma HANYKO Praha s.r.o. též přenosná zařízení od firmy Foundrax Engineering Products Limited, UK. Tvrdoměry Shore a IRHD jsou dodávány s podporou firmy AFFRI Hardness Testers, Italy.

Měření tvrdosti jsou nejrozšířenější statické zkoušky, ve kterých je vtlačována kulička, nebo kužel či jehlan do materiálu a hodnotí se defakto odpor materiálu proti tomuto vtlačování. Vztah mezi zatížením a plochou nebo hloubkou vpichu odpovídá hodnotě tvrdosti. Používají se metody dle Vickerse, Knoopa, Rockwella a Brinella pro kovy. Shore a IRHD pro plasty a gumy. Odlišné metody a jinak tvarovaná vnikací tělíska dávají na stejném testovaném matriálu odlišné výsledky a převáděcí tabulky jsou pouze přibližné.

Detailní informace k měření tvrdosti dle různých normalizovaných metod je možno nalézt na tomto odkazu

Popisy jednotlivých typů tvrdoměrů jsou uvedeny níže:

 • Mikrotvrdoměry

  Mikrotvrdoměry pro metody dle Vickerse a Knoopa. Mikrotvrdoměry s různým stupněm automatizace pomocí specializovaných programů.

 • Tvrdoměry Rockwell

  Tvrdoměry pro metody dle Rockwella – tvrdoměry typu Rockwell 574 (i superficial) a Rockwell 2000.

 • Tvrdoměry Brinell

  Tvrdoměry pro metody dle Brinella – trvrdoměr BH 3000 a digitální mikroskop Easy Brinell

 • Univerzální tvrdoměry

  Tvrdoměry s kombinací metod pro měření dle Vickerse, Rockwella a Brinella na jednom přístroji. Tvrdoměry s různým stupněm automatizace pomocí specializovaných programů.

 •  

  Tvrdoměry Shore

  Tvrdoměry pro metody dle Shore analogové i digitální. Provedení ruční i stolní.

 •  

  Tvrdoměry IRHD

  Tvrdoměry pro metody dle IRHD analogové i digitální. Provedení ruční i stolní.

Přehledné informace o tvrdoměrech Wilson Hardness pro rok 2020 jsou na brožuře zde:

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé