Tvrdoměry

Měření tvrdosti jsou nejrozšířenější statické zkoušky, ve kterých je vtlačována kulička, nebo kužel či jehlan do materiálu a hodnotí se defakto odpor materiálu proti tomuto vtlačování. Vztah mezi zatížením a plochou nebo hloubkou vpichu odpovídá hodnotě tvrdosti. Používají se metody dle Vickerse, Knoopa, Rockwella a  Brinella. U metody dle Vickerse/Knoopa se měří uhlopříčka vtisku. Odlišné metody a jinak tvarovaná vnikací tělíska dávají na stejném testovaném matriálu odlišné výsledky a převáděcí tabulky jsou pouze přibližné.

Měření tvrdosti se provádí dle různých normalizovaných metod viz dále.

Firma HANYKO Praha s.r.o. respektive Wilson Hardness dodává tvrdoměry pro měření mikrotvrdosti (Vickers a Knoop), pro zkoušky dle Vickerse a pro měření dle Rockwella nebo Brinella.

U tvrdoměrů je možno vybírat z následujících typů:

 • Wilson VH 1102 kat

  Mikrotvrdoměry

  Mikrotvrdoměry pro metody dle Vickerse a Knoopa. Mikrotvrdoměry s různým stupněm automatizace pomocí specializovaných programů.

 • Tvrdoměry Rockwell

  Tvrdoměry pro metody dle Rockwella – tvrdoměry typu Rockwell 574 (i superficial) a Rockwell 2000.

 • Univerzální tvrdoměry

  Tvrdoměry s kombinací metod pro měření dle Vickerse, Rockwella a Brinella na jednom přístroji. Tvrdoměry s různým stupněm automatizace pomocí specializovaných programů.

Pro měření dle Brinella dodává firma HANYKO Praha s.r.o. též přenosná zařízení od firmy
Foundrax Engineering Products Limited, UK


Naši nejvýznamnější dodavatelé