Analogové a digitální tvrdoměry Shore

 

Analogový ruční tvrdoměr je určen pro měření tvrdosti nekovových materiálů dle stupnice Shore. K dispozici jsou varianty v provedení pro měření dle všech dostupných stupnic. Zařízení odpovídá požadavkům kladeným normou ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868. V případě potřeby je dále možné zařízení doplnit o stojánek, do kterého lze tvrdoměr upnout a tím eliminovat možnost zanesení chyby měření vlivem obsluhy.

 • Dostupné varianty Shore A/B/C/D/E/M/0/00 a další.
 • Odečtení naměřené hodnoty pomocí vlečné ručičky.
 • V souladu s ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868.
 • Možnost doplnění o manuální stojánek (volitelně).
 • Adaptér pro měření zakřivených povrchů (volitelně).

 

Analogový stolní tvrdoměr pro měření tvrdosti dle Shore se strádá z manuálního stojánku a analogového měřidla tvrdosti.

 • Dostupné varianty Shore A/B/C/D/E/M/0/00 a další.
 • Odečtení naměřené hodnoty pomocí vlečné ručičky.
 • V souladu s ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868.
 • Adaptér pro měření zakřivených povrchů (volitelně).
 • Maximální výška vzorku 50 mm.
 • Hloubka pracovního prostoru 50 mm.
 • Eliminace nepřesnosti měření způsobené obsluhou.
 • Přípravek pro upínaní O-kroužků (volitelně).

 

Digitální ruční tvrdoměr je určen pro měření tvrdosti nekovových materiálů dle stupnice Shore. K dispozici jsou varianty v provedení pro měření dle všech dostupných stupnic Zařízení odpovídá požadavkům kladeným normou ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868. V případě potřeby je dále možné zařízení doplnit o manuální nebo motorizovaný stojánek, do kterého lze tvrdoměr upnou a tím eliminovat možnost zanesení chyby měření vlivem obsluhy.

 • Dostupné varianty Shore A/B/C/D/E/M/0/00 a další.
 • V souladu s ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868.
 • Pro zpřesnění měření možnost doplnění o manuální nebo motorizovaný stojánek.
 • Výstup RS 232 C nebo USB.
 • LCD displej.
 • Interní paměť, statistiky, zobrazení odchylky atd.
 • Adaptér pro měření zakřivených povrchů (volitelně).

 

Digitální stolní tvrdoměr MultiShore AT je určen pro měření tvrdosti nekovových materiálů dle stupnice Shore. K dispozici jsou varianty v provedení pro měření dle všech dostupných stupnic. Zařízení odpovídá požadavkům kladeným normou ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868. Digitální stolní tvrdoměr pro měření tvrdosti dle Shore se strádá z manuálního stojánku, měřícího modulu pro jednotlivé stupnice a řídící jednotky.

 • Dostupné varianty Shore A/B/C/D/E/M/0/00 a další.
 • Vyměnitelné sondy pro jednotlivé stupnice.
 • V souladu s ASTM D2240, ISO 7619 a ISO 868.
 • Výstup RS 232 C nebo USB.
 • LCD displej.
 • Interní paměť, statistiky, zobrazení odchylky atd.
 • Adaptér pro měření zakřivených povrchů (volitelně).
 • Maximální výška vzorku 75 mm.
 • Hloubka pracovního prostoru 50 mm.
 • Eliminace nepřesnosti měření způsobené obsluhou.
 • Přípravek pro upínaní O – kroužků (volitelně).

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé