Laboratorní desky

Desky pracovních stolů pro námi dodávaný laboratorní nábytek jsou k dispozici v mnoha materiálových provedeních podle požadavků na pracovní a chemické zatížení. Naší kvalifikovaní odborníci Vám rádi poradí při výběru materiálu s požadovanou chemickou odolností.

Typy pracovních desek:

Laminátová dřevotřísková deska (Postforming)

 • Výhody: snadná údržba
 • Kritické látky: silné kyseliny nad 10 %
 • Nevhodná pro: kyselinu dusičnou, chlorovodíkovou a sírovou
 • Nevýhody: nízká chemická odolnost, nevhodná do vlhkých prostředí
 • Použití: plochy podléhající nízkému chemickému a mechanickému namáhání, mobilní stoly, přídavné stoly, okenní pracovní stoly, přístrojové pracovní stoly a laboratorní stoly v suché oblasti

Polypropylen

 • Výhody: bez spojů,vysoká chem. odolnost, snadná údržba
 • Kritické látky: uhlovodíky, kyselina šťavelová, citrónová, motorová nafta
 • Nevhodná pro: kyselinu dusičnou, ozón, chloroform, benzín
 • Nevýhody: měkká deska citlivá na vysoké teploty a poškrábání
 • Použití: práce s kyselinou fluorovodíkovou, radioaktivní prostředí

Epoxidová pryskyřice

 • Výhody: žádné spoje, vysoká mechanická odolnost, odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám, snadná údržba
 • Kritické látky: různá rozpouštědla a kyseliny
 • Nevhodná pro: koncentrované kyseliny, kyselinu fluorovodíkovou
 • Nevýhody: měkká deska citlivá na poškrábání, citlivost na koncentrované kyseliny
 • Použití: pracovní desky všech typů

Kompaktní tvrzený laminát (Trespa)

 • Výhody: odolná proti vlhkosti, snadná údržba
 • Kritické látky: kyseliny o koncentraci vyšší než 10 %
 • Nevhodná pro: koncentrovanou kyselinu chlorovodíkovou, dusičnou a sírovou
 • Použití: vlhké prostředí, desky se středním chemickým zatížením

Keramika

 • Výhody: velmi vysoká chemická odolnost, mechanicky stabilní, snadná údržba
 • Kritické látky: žádné
 • Nevhodná pro: kyselinu fluorovodíkovou
 • Nevýhody: rovinná tolerance, omezení termodynamického namáhání
 • Použití: pracoviště s vysokým chemickým a mechanickým namáháním

Nerezová ocel

 • Výhody: vysoká tepelná odolnost a odolnost proti rozpouštědlům, žádné spoje
 • Kritické látky: kadmium, kyselina šťavelová, mléčná
 • Nevhodná pro: kyselinu mravenčí a sírovou, látky obsahující chlór a brom
 • Nevýhody: citlivá na halogeny a jejich sloučeniny
 • Použití: farmacie, patologie, biologie, mikrobiologie, radioaktivní prostředí

Skleněná deska

 • Výhody: vysoká chemická odolnost, žádné spoje, snadná údržba
 • Kritické látky: žádná
 • Nevhodná pro: kyselinu fluorovodíkovou
 • Nevýhody: citlivá na mechanické poškození (odštípnutí) hran a rohů
 • Použití: pracoviště s vysokým chemickým namáháním

Velkoformátová dlažba z technické keramiky

 • Výhody: lehčí než technická kamenina, rovná plocha, vysoká chemická odolnost
 • Cenově výhodnější než technická keramika
 • Kritické látky: žádné
 • Nevhodná pro: kyselinu fluorovodíkovou
 • Nevýhody: omezení termodynamického namáhání
 • Použití: pracoviště s vysokým chemickým a mechanickým namáháním

Aglodrom

 • Křemeno-žulový konglomerát
 • Výhody: hladký povrch umožňující snadné čištění a údržbu, poměrně vysoká mechanická odolnost
 • Střední chemická odolnost>
 • Nevhodný například pro: koncentrované kyseliny, kyselinu fluorovodíkovou apod.

U vybraných pracovních desek je možné volit zvýšený okraj proti úniku kapalin.


Naši nejvýznamnější dodavatelé