Bezodtahové digestoře na chemikálie

Proč používat ochranu recirkulace vzduchu s filtrací?

Při používání chemikálií může být ohroženo Vaše zdraví díky škodlivým a mnohdy i jedovatým výparům, které se uvolňují. Abyste ochránili sebe i své okolí, je třeba pracovat pod ochranou opatřenou recirkulací vzduchu s filtračním systémem vybaveným molekulárním filtrem.

Proč si vybrat digestoř LABOPUR® s filtrací vzduchu?

Na základě bohatých zkušeností s bezpečnostními skříněmi a skladováním nebezpečných látek byla vytvořena bezodtahová digestoř LABOPUR®. Je vyráběna v EU a vyniká svou kvalitou a konečnou úpravou. Celý proces je v souladu s ISO 9001:2000.

Bezodtahové digestoře LABOPUR® poskytují uživateli bezpečnost při práci s chemikáliemi. Nebezpečné výpary jsou zachyceny a pročištěny průchodem přes filtr s aktivním uhlím. Nakonec jsou páry vypuštěny zpět do ovzduší, ale čisté bez nebezpečných látek.

LABOPUR® filtrační systém je vyroben z kvalitního aktivního uhlí podle vašich potřeb, podle vašich chemikálií. Výměna filtru s aktivním uhlím trvá jen několik minut.

Bezodtahové digestoře LABOPUR® také šetří Vaši energii. Ve srovnání s ochranami s vnějším odsáváním není potřeba příchozí vzduch nijak chladit nebo ohřívat. Navíc je vzduch v místnosti přečišťován.

Normy

AFNOR NF X 15-211

Norma NF X 15-211 je dnes tou nejpřísnější normou . Garantuje uživateli zcela bezpečnou a ničím nerušenou práci.

Ochrana pro LABOPUR® používá recirkulační vzduchovou filtraci klasifikovanou podle dvou bezpečnostních úrovní:

 • třída 1: ochrana s bezpečnostní rezervou
 • třída 2: ochrana bez bezpečnostní rezervy, nejběžnější

Ochrana LABOPUR® používá recirkulační vzduchovou filtraci klasifikovanou jako třída 2.

Ochrana LABOPUR® je schválena podle tohoto standardu, splňuje následují kritéria:

 • ochrana vybavena ventilačním zařízením, aby zajistila proudění vzduchu o rychlosti mezi 0,4 – 0,6 m/s
 • odstranění 50 % VME jedů proudovým filtrem ošetřených ochranou během normálního provozu filtru
 • ochrana testována oprávněnou a nezávislou laboratoří
 • ochrana třídy 2 – zachytit produkty s VME větším nebo rovným 10 ppm
 • ochrana třídy 2 – vybavena zvukovým nebo světelným alarmem, který se aktivuje každých 60 pracovních hodin
 • ochrana třídy 2 – nesmí propustit více jak 50 % VME procházejících filtrem během testování

Osvědčení:

Bezodtahové digestoře LABOPUR® jsou schváleny podle normy NF X 15-211 nezávislou laboratoří, MAPE, tato schválena COFRAQ. Akreditace COFRAQ dokládá technickou úroveň testovací laboratoře podle nejvyšších evropských certifikačních organizací.

Bezodtahové digestoře LABOPUR® jsou kontrolovány podle kvality procesu definovaného mezinárodním standardem kvality ISO 9001-2000 na konci výrobního procesu a před jejich zasláním odběrateli, aby se zaručila bezvadná funkce a efektivita.

 • Řada H – Bezodtahové digestoře LABOPUR®
 • Řada H – Stolky pro bezodtahové digestoře LABOPUR®
 • Řada H – Filtry s aktivním uhlím a filtry HEPA H14
 • Řada H – Bezodtahové digestoře LABOPUR® a bezpečnostní skříň s recirkulací vzduchu: PMSF
 • Řada H – LABOPUR® bezodtahová mini-digestoř
 • Řada 12.X – Bezpečnostní skříně s filtrační ventilací
 • Řada 14.X – Víceúčelové bezpečnostní skříně s filtrací

Naši nejvýznamnější dodavatelé