Bezpečnostní skříně na hořlaviny

Obecné zásady

Ze zřejmých bezpečnostních důvodů (požár, výbuch, koroze, intoxikace,…) by mělo být s nebezpečnými chemikáliemi zacházeno s nejvyšší opatrností a měly by být i bezpečně skladovány. Následující řádky Vám pomohou zorientovat se v potřebách pro nejlepší způsob uskladnění Vašich hořlavin přesně podle Vašich bezpečnostních požadavků. Nezáleží, jakou činnost provozujete, ať už jde o dílnu, laboratoř, sklad, výrobní provoz, atd., jestli pracujete s málo hořlavými nebo vysoce hořlavými látkami, vždy musí být Vaše chemikálie uskladněny bezpečně. V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte a kontaktujte nás.

Co je to bezpečnostní skříň na hořlaviny?

Bezpečnostní skříň na hořlaviny chrání chemikálie před nebezpečím ohně nebo neobvyklých teplotních zdrojů. Ochrana proti ohni je zajištěna uzavřením hořlavin uvnitř skříně. Toto je zajištěno několika způsoby: automatickým zavíráním dveří (některé z našich modelů) a/nebo tepelně roztažnými těsnícími pojistkami dveří, které izolují vnitřní tělo skříně. Existuje i varianta tavných pojistek, které automaticky zablokují ventilační systém (EN 14 470). Některé modely jsou také vybaveny hasicím přístrojem uvnitř skříně, což zabrání vypuknutí ohně uvnitř bezpečnostní skříně.

Předpisy a normy

ČSN EN 14470-1 a ČSN EN 14470-2

Tato norma je aplikovatelná pro ukládání hořlavin v laboratořích a vysoce hořlavých chemikálií. Hořlaviny používané v laboratoři musí být uložené v jedné nebo několika bezpečnostních skříních, které mají odolnost proti požáru na 15, 30, 60 nebo 90 minut (viz „ČSN EN-14470: Bezpečnostní skříně testované a certifikované podle ČSN EN 14470-1 nebo ČSN EN 14470-2“).

FM (Factory Mutual)

nabízí servis certifikace a testování světově rozšířených průmyslových a komerčních produktů pod obchodní značkou FM Approvals. Celosvětově respektovaný certifikát FM Approvals zajišťuje zákazníkovi, že produkt byl objektivně testován a splňuje nejvyšší národní i mezinárodní normy. Certifikát FM vyžaduje odolnost proti ohni 10 minut pro bezpečnostní skříně, podle teplotní křivky NFPA 251-1969.

DIN 4102

Izolace musí být ohnivzdorná a nehořlavá.

Klasifikace hořlavých látek

Skupina hořlavosti Vašich produktů Bod vzplanutí
málo hořlavé Bod vzplanutí > 55 °C
hořlavé 55 °C > Bod vzplanutí > 21 °C
vysoce hořlavé 21 °C > Bod vzplanutí > 0 °C
extrémně hořlavé Bod vzplanutí < 0 °C
  • Řada 1 – Bezpečnostní skříně s hasícím přístrojem na hořlaviny
  • Řada 2 – FM Bezpečnostní skříně na hořlaviny
  • Řada 3-5 – Bezpečnostní úložné skříně pro jedovaté, škodlivé nebo hořlavé látky


Naši nejvýznamnější dodavatelé