Bezpečnostní skříně na hořlaviny podle normy EN 14470-1

Norma ČSN EN 14470-1 (2004)

Uplatnění

Nová evropská norma platná od roku 2004 se týká skladování hořlavých produktů v laboratořích. Dále se týká všech bezpečnostních skříní, jejichž vnitřní objem je roven nebo menší než 1m3.

Hlavní požadavky

1. Odolnost proti ohni

Bezpečnostní skříň musí v případě požáru zaručit, že po dobu minimálně 15 minut nezpůsobí látky uložené ve skříni žádné další riziko nebo rozšíření ohně.

Bezpečnostní skříň s odolností proti ohni musí být klasifikován jako jeden z následujících typů:

 • TYP 15 minut: minimální odolnost proti ohni 15 minut
 • TYP 30 minut: minimální odolnost proti ohni 30 minut
 • TYP 60 minut: minimální odolnost proti ohni 60 minut
 • TYP 90 minut: minimální odolnost proti ohni 90 minut (bezpečnostní skříně Ecosafe jsou schválené na 105 minut)

2. Ochranná jímka při rozlití

Ochranná jímka při rozlití (záchytná vana) musí být umístěná pod nejnižší úložnou policí. Ochranná jímka musí mít:

 • minimálně 10% kapacity objemu všech nádob skladovaných v bezpečnostní skříni
 • nebo alespoň 110% objemu největší jednotlivé nádoby

3. Konstrukce

Dveře bezpečnostní skříně musí být zcela samozavírací z jakékoliv pozice otevření. Boční a zadní stěny musí mít stejnou tloušťku a srovnatelnou konstrukci. Požadavky se kladou hlavně na konstrukci skříně a její míry odolnosti proti ohni zvenčí (test ohněm podle normy ISO 834-1 a ČSN EN 1363-1).

4. Klasifikace a varovné značení

Následující nápisy musí být umístěny na čelní straně skříně na vhodném a viditelném místě:

 • příslušné varovné značení „pozor: nebezpečí ohně“ a příslušné zákazové značení „zákaz kouření a použití otevřeného ohně“ podle ČSN ISO 3864
 • odolnost proti ohni, specifikována v minutách, např. typ 15, 30, 60 nebo 90
 • upozornění, že dveře musí být zavřené, když se skříň nepoužívá
 • jméno a obchodní značka výrobce
 • maximální objem jednotlivé nádoby na skladování ve spojení se záchytnou kapacitou bezpečnostní jímky
 • maximální počet dovolených polic

5. Test ohněm

Všechny bezpečnostní skříně se zaručenou odolností proti ohni jsou testovány a schvalovány podle ČSN EN 14470-1 (04/2004).
Testy se provádí v nezávislé Evropské laboratoři.

Model 793
Model 793 po testu odolnosti proti ohni 105 minut. Vnitřní část bezpečnostní skříně zůstala zcela ohnivzdorná během celého testu

ISO 834-1
ISO 834-1
normovaná křivka hoření

Klasifikace hořlavých látek

Skupina hořlavosti Vašich produktů Bod vzplanutí *
málo hořlavé BV* > 55°C
hořlavé 55°C > BV* > 21°C
vysoce hořlavé 21°C > BV* > 0°C
extrémně hořlavé BV* < 0°C
 • Řada 7.90 – Bezpečnostní skříně na hořlavé produkty – odolnost 90 minut
 • Řada 7.90M – Kombinované bezpečnostní skříně – odolnost 90 minut
 • Řada 7.60 – Bezpečnostní skříně na hořlavé produkty – odolnost 60 minut
 • Řada 7.30 a 7015 – Bezpečnostní skříně kombinované – odolnost 30 a 15 minut
 • Řada 7.30M – Kombinované bezpečnostní skříně – odolnost 30 min
 • Řada 7.90BG – Bezpečnostní skříně na plynové láhve
 • Řada 7.90ARD – Bezpečnostní skříň pro recyklaci odpadu – odolnost 90 minut

 

 


Naši nejvýznamnější dodavatelé