CMOS a CCD kamery

Pro studium struktur je užitečné a často velmi nutné pozorovanou strukturu dokumentovat. Vlastní obrázek struktury je více popisný než samotné číselné vyjádření, i když i toto má svůj často velmi specifický a důležitý význam. Je důležité přistupovat k dokumentaci struktur z hlediska, zda se jedná o makro strukturu či mikrostrukturu.

Obecně je možno stanovit měřítko, že makrostruktura je to, co je viditelné okem a tedy schopné záznamu optickým přístrojem s malým zvětšením. Je vhodné např. použít definici používanou v klasické makrofotografii, kdy měřítko 1:2 znamená, že předmět je dvakrát větší než jeho rozměr na políčku filmu. Měřítko 20:1 pak znamená, že předmět je dvacetkrát menší než jeho obraz na filmu.

  • Ke snímání makrostruktur je nutno přistupovat dle obecně platných zásad pro fotografování, tj. volba záznamového zařízení, nasvětlení atd. Mikrosnímky je možno získat pomocí makroobjektivů na stojanech s odpovídajícím osvětlením nebo makroskopů (jako makroskop je možno použít i stereo mikroskop, ale řešení se specializovaným zařízením s jednou optickou osou – klasickým makroskopem, je lepší).
  • Obraz mikrostruktury je pak získáván pomocí tzv. složených mikroskopů (s objektivem a okulárem). Pro snímání obrazů pomocí optických mikroskopů rozhoduje optika objektivů a je možno výpočtem doložit, že nemá význam použití kamer s rozlišením výrazně větším než je 1600 x 1200 obrazových bodů. Obecně též kamery CCD mají lepší věrnost v barevném zobrazení ve srovnání s kamerami CMOS, i když rozdíly se neustále zmenšují a barvená informace v metalografii není nejpodstatnější.

Moderní digitální foto kamery (3 MPixel a více) nebo USB/FireWire kamery s čipem CCD či CMOS 1,3 MPixel a více) zajišťují dostatečné rozlišení při snímkování struktury. HANYKO Praha dodává tyto zdroje obrazové informace včetně nezbytného software pro zpracování v PC. Kvalita snímání je dána kvalitou čipu, použitou technologií a hlavně ovladači pro zprovoznění kamer v MS Windows. HANYKO Praha s.r.o. dodává mimo jiné následující kamery:

Kamery Micrometrics (výběr):

(Kamery jsou dodávány s obecnými ovladači TWAIN a WDM. Na požádání je možno dodat i SDK pro vývoj vlastních aplikací.)

  • Micrometrics119MU – monochromatická CMOS kamera USB 2.0; 1.3 MPixel, čip 1/2″
  • Micrometrics319CU – barevná CMOS kamera USB 2.0; 3.2 MPixel, čip 1/2″
  • Micrometrics519MU – monochromatická CMOS kamera USB 2.0; 5.0 MPixel, čip 1/2.5″
  • Micrometrics519CU – barevná CMOS kamera USB 2.0; 5.0 MPixel, čip 1/2.5″
  • Micrometrics191MU – monochromatická CCD kamera USB 2.0; 1,5 MPixel, čip 1/2″
  • Micrometrics391CU – barevná CCD kamera s chlazením, USB 2.0; 3.2 Mpixel, čip 1.8″
  • Micrometrics591CU – barevná CCD kamera s chlazením, USB 2.0; 5.0 Mpixel, čip 1.8″

Informace ke stažení:

Použití kamer Micrometrics je úzce vázáno na programy Micrometrics (BE, SB a LB), neboť jejich instalace zajistí i instalaci potřebných ovladačů pro WinXP, Vista, Win7, Win8 a Win10. Kamery zároveň působí jako hardwarové klíče.
Popis programu Micrometrics SE je uveden následujícím dokumentu ke stažení:

Informace ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé