CMOS a CCD kamery

Pro studium struktur je užitečné a často velmi nutné pozorovanou strukturu dokumentovat. Vlastní obrázek struktury je více popisný než samotné číselné vyjádření, i když i toto má svůj často velmi specifický a důležitý význam. Je důležité přistupovat k dokumentaci struktur z hlediska, zda se jedná o makro strukturu či mikrostrukturu.

Obecně je možno stanovit měřítko, že makrostruktura je to, co je viditelné okem a tedy schopné záznamu optickým přístrojem s malým zvětšením. Je vhodné např. použít definici používanou v klasické makrofotografii, kdy měřítko 1:2 znamená, že předmět je dvakrát větší než jeho rozměr na políčku filmu. Měřítko 20:1 pak znamená, že předmět je dvacetkrát menší než jeho obraz na filmu.

  • Ke snímání makrostruktur je nutno přistupovat dle obecně platných zásad pro fotografování, tj. volba záznamového zařízení, nasvětlení atd. Mikrosnímky je možno získat pomocí makroobjektivů na stojanech s odpovídajícím osvětlením nebo makroskopů (jako makroskop je možno použít i stereo mikroskop, ale řešení se specializovaným zařízením s jednou optickou osou – klasickým makroskopem, je lepší).
  • Obraz mikrostruktury je pak získáván pomocí tzv. složených mikroskopů (s objektivem a okulárem). Pro snímání obrazů pomocí optických mikroskopů rozhoduje optika objektivů a je možno výpočtem doložit, že nemá význam použití kamer s rozlišením výrazně větším než je 1600 x 1200 obrazových bodů. Obecně též kamery CCD mají lepší věrnost v barevném zobrazení ve srovnání s kamerami CMOS, i když rozdíly se neustále zmenšují a barvená informace v metalografii není nejpodstatnější.

Moderní digitální USB kamery (3 MPixel a více) s čipem CCD či CMOS zajišťují dostatečné rozlišení při snímkování struktury. HANYKO Praha dodává tyto zdroje obrazové informace včetně nezbytného software pro zpracování v PC. Kvalita snímání je dána kvalitou čipu, použitou technologií a hlavně ovladači pro zprovoznění kamer v MS Windows. HANYKO Praha s.r.o. dodává vždy optimální řešení pro mikro a makro z hlediska použití USB kamer (vhodnost pro použité software a snímanou strukturu).

Vedle výše uvedených faktů je i důležité provést volbu s ohledem na použitý program pro obrazovou analýzy. Každý z nich totiž umožňuje použití pouze určitých typů kamer.


Naši nejvýznamnější dodavatelé