VibroMet 2

Vibrační leštění umožňuje perfektně vyleštit i jinak obtížně zpracovatelné vzorky (jako jsou měkké materiály, superslitiny, díly pro mikroelektroniku, atd.). Metoda je velmi vhodná také pro přípravu tenkých řezů geologických preparátů o tloušťce 5-10 mikrometrů.

Pracovní plocha u leštičky VibroMet 2 o průměru 305 mm umožňuje současně leštit až 18 zalitých vzorků nebo menší počet i velmi rozměrných vzorků či součástí. Během činnosti stroje nedochází k odstřiku leštících přípravků, takže jejich spotřeba se prudce snižuje oproti klasickým způsobům leštění. Pracovní povrch nerotuje, nýbrž kmitá v horizontálním směru rychlostí až 7200 cyklů za sekundu. Přitom nenastává prakticky žádný vertikální pohyb. Vibrační frekvence lze optimálně nastavit zejména s ohledem na velikost vzorů a povahu leštěného materiálu. Na digitálním panelu LED se pro kontrolu zobrazuje pracovní amplituda. Pracovní prostor lze snadno čistit i vyměňovat pracovní vanu z PVC.

Nejdůležitější technické parametry – přehled:

Připojení na síť: 220 V/50 Hz
Rozměry stroje: 460 x 570 x 360 mm
Hmotnost stroje: 80 kg

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé