Spotřební materiál pro leptání

Mikroskopické vyšetření je obvykle omezeno na maximální zvětšení 1000x – přibližný užitečný limit světelného mikroskopu, pokud se používají objektivy bez imerzního oleje. Tím je definováno i rozlišení na max. cca 0,24 µm u objektivů typu Plan Apochromát se zvětšením 100x. Rozlišení je definováno numerickou aperturou objektivů a vlnovou délkou použitého světla.  Mikroskopické vyšetření správně připraveného vzorku může jasně odhalit takové strukturální charakteristiky, jako je velikost zrna, segregace, porozita, přítomnost trhlin, velikost a distribuci přítomných částic fází i vměstků. U dobře připraveného vzorku je už před posledním krokem (finálním leštěním) velká část strukturních prvků vidět. Některé však nejsou dostatečně zřetelné a leptání je může zvýraznit nebo dokonce i zcela objevit (např. hranice zrn, dvojčata atd.) viz schéma.

Chemické leptání se provádí ponořením nebo potíráním vhodným chemickým roztokem, který v podstatě produkuje selektivní korozi. Používáno je i v některých případech elektrolytické leptání (a někdy jiné než elektrolytické leptání ani není možno použít). Pro slitiny, které tvoří houževnatou povrchovou vrstvu oxidu po atmosférické expozicí, jako jsou nerez oceli, slitiny hliníku, niklu, niobu i titanu a jejich slitin je preferováno potírání, ale je to často jen otázka zvyku. Rozeznáváme leptání na hranice zrn, leptání plošné a selektivní.

Pro různé slitiny nebo pro hledání různých strukturních složek jsou doporučovány různé roztoky. Řada z nich je poměrně speciální. Pro běžné použití dodáváme následující roztoky v různém balení:

 1. HAL001 – Adler (3 až 5%) pro vysoce legované, korozivzdorné oceli, slitiny Co nebo Co-Al, Inconel 625
 2. HAL013 – Kupferamoniumchlorit + čpavek
 3. HAL014 – V2A Mordant pro austenitické oceli
 4. HAL016 – Beraha II pro austenitické oceli
 5. HAL029 – Le Chatelier pro zvýraznění mikrostruktury ocelí
 6. HAL030 – Oberhoffer pro makro a mikro litin a ocelí
 7. HAL034 – Kalling I pro nelegované a málo legované oceli, litiny
 8. HAL034 – Kalling II pro Ni, slitiny NI – Cu, uhlíkové a martenzitické nerez oceli
 9. HAL035 – Bechet-Beaujard pro martenzitické a bainitické oceli
 10. HAL038 – Klemm I pro mosaz, bronz (barevné leptání)
 11. HAL040 – Murakami pro tvrdokovy, Cr, M, Re, Ta-Mo, W, V, WC-C

Jsme schopni za spolupráce s tuzemskými dodavateli připravit i jiná leptadla a tyto dopravit zákazníkovi dle předpisů ADR.

Firma ITW Test & Measurement GmbH doporučuje následující leptadla.


Naši nejvýznamnější dodavatelé