Zapouzdření

Zapouzdření

Existují dva primární důvody, proč vzorky zapouzdřit – jednodušší manipulace a ochrana hran vzorků. Ochrana hran vzorků je rozhodující, pokud zkoumáte povrch vzorku. Snadná manipulace vzorku je pak s výhodou uplatnitelná jak při manuální přípravě vzorků (osobní ochrana či prodloužení životnosti spotřebního materiálu při broušení a leštění), tak hlavně při poloautomatické přípravě vzorků.

Při rozhodování, zda zvolit zalisování za tepla či zalévání za studena, je nutné zohlednit více faktorů (materiál vzorků, počet vzorků, který denně připravujete, jejich velikost a tvar, …)

Zalisování za tepla

Při zalisování za tepla se využívá vysoké teploty a tlaku pro zapouzdření vzorku do hmoty. Tato technika zaručuje výbornou ochranu hran vzorků a konzistentní tvar a velikost vzorků.

Zalévání za studena

Zalévání za studena je vhodné pro materiály, které jsou citlivé na vysokou teplotu a tlak. Epoxidové pryskyřice jsou voleny zvláště pro svou vysokou zabíhavost, nízkou smrštivost a snadnou infiltraci do pórů a trhlin v materiálu. Akrylátové hmoty jsou voleny hlavně s ohledem na jejich krátkou dobu vytvrzení. Pro oba druhy pryskyřic jsou k dispozici barviva a plniva, která mohou zvýraznit rozhraní mezi materiálem vzorku a zalévací hmoty, zvýšit tvrdost zalévacích hmot nebo vytvořit hmotu vodící, vhodnou pro SEM analýzu.

Příslušenství

Pro efektivní zapouzdření vzorků doporučujeme použití vhodných doplňků z nabízeného příslušenství.

Informační katalog pro zapouzdřování ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé