Metoda dle Shore

Jednou ze dvou v současné době používaných metod pro měření tvrdosti nekovových materiálu je metoda měření tvrdosti dle Shore. Princip metody spočívá ve vtlačování zkušebního tělíska s jasně definovanou geometrií do zkušebního vzorku. V případě měření tvrdosti nekovových materiálů je oproti kovovým materiálům nutné dodržet předepsanou dobu zatížení, a to z důvodů vzniku trvalých deformací a možnosti zkreslení naměřených hodnot.

 

Pro měření tvrdosti dle Shore je k dispozici více stupnic. Každá z nich je určena pro materiál určité tvrdosti a liší se mezi sebou jak ve velikosti zkušebního zatížení, tak i typem vnikacího tělíska. Právě z tohoto důvodů není možný přepočet mezi jednotlivými stupnicemi. Jednotlivé stupnice Shore jsou definovány následovně:

Shore A

 • Vnikací tělísko 35° zkosený kužel, zkušební zatížení 8.05 N.
 • Minimální tloušťka vzorku 4 nebo 6 mm (liší se dle norem).
 • Měkké materiály (kaučuk, měkká guma, kůže).

Shore B

 • Vnikací tělísko 35° kužel, zkušební zatížení 8.05 N.
 • Minimální tloušťka vzorku 6 mm.
 • Středně tvrdé gumové materiály

Shore C

 • Vnikací tělísko 35° zkosený kužel, zkušební zatížení 44.45 N.
 • Minimální tloušťka vzorku 6 mm.
 • Středně tvrdé gumové materiály, plasty.

Shore D

 • Vnikací tělísko 35° kužel, zkušební zatížení 44.45 N.
 • Minimální tloušťka vzorku 6 mm.
 • Tvrdá guma a plasty, akrylové sklo.

Shore 0

 • Kulové vnikací tělísko o průměru 1.2 mm, zkušební zatížení 8.05 N.
 • Minimální tloušťka vzorku 6 mm.
 • Středně pevná tkanina, nylon, perlon.

Shore 00/000

 • Kulové vnikací tělísko o průměru 6.35 mm, zatížení 1.11 N.
 • Minimální tloušťka vzorku 6 mm.
 • Pěnové materiály.

Micro Shore

 • Speciální metoda vyvinutá AFFRI za účelem možnosti měření vzorků kompozitních materiálů o malé tloušťce viz. níže.
 • O – kroužky.

Naši nejvýznamnější dodavatelé