Co je tvrdost a jak se měří

 

U měření tvrdosti jsou nejrozšířenější statické zkoušky, ve kterých je vtlačována kulička, nebo kužel či jehlan do materiálu a hodnotí se defakto odpor materiálu proti tomuto vtlačování.

Vztah mezi zatížením a plochou nebo hloubkou vpichu odpovídá hodnotě tvrdosti – metoda dle Brinella, Rockwella, Vickerse, Knoopa. U metody dle Vickerse/Knoopa se měří uhlopříčka vtisku. U metody dle Brinella se měří průměr vrchlíku vniklého vtlačením kuličky. Metoda dle Rockwella počítá s měřením hloubky vniknutí zkušebního tělíska (kužel nebo kulička). Odlišné metody a jinak tvarovaná vnikací tělíska dávají na stejném testovaném matriálu odlišné výsledky a převáděcí tabulky jsou pouze přibližné.

Více o jednotlivých metodách na odkazech níže:

Vickers-ikona  Knoop - ikona  Rockwell-indentor  Brinell-ikona
Tvrdost podle Vickerse Tvrdost podle Knoopa Tvrdost podle Rockwella Tvrdost podle Brinella

Firma HANYKO Praha s.r.o. respektive Wilson Hardness dodává tvrdoměry pro měření mikrotvrdosti (Vickers a Knoop), pro zkoušky dle Vickerse a pro měření dle Rockwella nebo Brinella. Přenosná zařízení ro měření dle Brinella dodává firma HANYKO Praha s.r.o. od firmy Foundrax Engineering Products Limited, UK.

 

V případě nekovových materiálů jsou běžně používány metody Shore nebo IRHD:

Více o jednotlivých metodách pro měření u pastů a gumy na odkazech pro Shore nebo IRHD:

  1. Shore (ČSN EN ISO 868, ČSN ISO 7619, ASTM D 2240)
  2. IRHD (ČSN ISO 48)

Naši nejvýznamnější dodavatelé