Zkouška tvrdosti podle Rockwella

Zkouška tvrdosti podle Rockwella je metoda stanovení tvrdosti materiálu na základě hloubky vniku indentoru (diamantový kužel, nebo ocelová kulička) do zkoušeného vzorku. Měření je velmi rychlé a nenáročné na úpravu povrchu. Jde o velmi rozšířenou zkoušku, která je předepsána normou ČSN EN ISO 6508-1.

Postup a princip měření:

  • Zkušební vzorek je položen na stolek přístroje a pomalu se přiblíží k indentoru.
  • Indentor se vtlačuje do materiálu, až se na stupnici přístroje objeví hodnota zatížení F0, hloubka vniku indentoru je v tu chvíli rovna h1.Schema Rockwell
  • Zátěž působící na indentor se zvýší o hodnotu F1 na hodnotu zatížení F (F=F0+F1), při které pronikne indentor do materiálu hlouběji o hodnotu h2, tím se dostane na hloubku h (h=h1+h2). Vznikne tak trvalá a pružná deformace v materiálu. Toto zatížení se nechá na indentor danou dobu působit.
  • Síla působící na Indentor je snížena na hodnotu zátěže F1, při čemž se sníží pružná deformace na minimum a indentor tak zůstane v hloubce h3, ze které následně lze vypočíst tvrdost podle vzorce:

Vzorec Rockwell

Kdy je:
E  – konstanta závislá na druhu indentoru a
h3 – hloubka dosažená po částečném odlehčení indentoru.

Označení tvrdosti složeno z počátečních písmen názvu metody HR, druhu zkoušky (např. C) a hodnoty tvrdosti 58. Výsledek tohoto zápisu je v tomto případě HRC58.

Druhy zkoušek jsou:

Tabulka Rockwell

Využití jednotlivých způsobů měření tvrdosti podle Rockwella:

Označení Použití
HRA Slinuté karbidy, tenké oceli a případně kalené oceli.
HRB Slitiny mědi, měkké oceli, slitiny hliníku a tvárné litiny.
HRC Oceli, tvrdé litiny, případně tvrzené oceli a jiné kovy tvrdší než 100 HRB.
HRD Ocelové plechy a případně středně tvrzené oceli a perlitické temperované litiny.
HRE Slitiny hliníku a hořčíku s dalšími kovy.
HRF Žíhané měkké slitiny, tenké měkké plechy.
HRG Fosfátové bronzy, slitiny mědi s berylliem, temperované litiny.
HRH Velmi měkké kovy, plasty a jiné měkké materiály.

Naši nejvýznamnější dodavatelé