Tvrdoměry Rockwell

  • Tvrdoměr Rockwell 574

    Rockwell 574 je tvrdoměr světoznámé značky Wilson Hardness, s použitím pro materiálové laboratoře nebo i pro výrobní provozy. Tvrdoměr s automatickým motorizovaným zatěžováním a s automatickým zobrazením naměřených hodnot tvrdosti na LCD displeji v nastavené stupnici.

  • Tvrdoměr Rockwell RH2150

    Rockwell RH2150 patří mezi prémiovou řadou tvrdoměrů světoznámé značky Wilson Hardness, vyvinutý pro materiálové a zkušební laboratoře s nejvyššími nároky na přesnost a stálost měření.

Demonstrační video:


Naši nejvýznamnější dodavatelé