Tvrdoměry Rockwell

  • Tvrdoměr Rockwell 574

    Rockwell 574 je tvrdoměr světoznámé značky Wilson Hardness, s použitím pro materiálové laboratoře nebo i pro výrobní provozy. Tvrdoměr s automatickým motorizovaným zatěžováním a s automatickým zobrazením naměřených hodnot tvrdosti na LCD displeji v nastavené stupnici.

  • Tvrdoměr Rockwell 2000

    Rockwell 2000 patří mezi prémiovou řadou tvrdoměrů světoznámé značky Wilson Hardness, vyvinutý pro materiálové a zkušební laboratoře s nejvyššími nároky na přesnost a stálost měření.


Naši nejvýznamnější dodavatelé