Tvrdoměr Rockwell 2000

Tvrdoměr Rockwell 2000 představuje prémiový model z řady tvrdoměrů pro měření tvrdosti dle Rockwella, který upokojí i ty nejnáročnější uživatele. Zařízení je vhodné zejména pro aplikaci v oblasti výrobních závodů nebo zkušebních laboratoří.

Wilson Rockwell 2000

Výběr zkušebního zatížení probíhá plně automaticky a u standardního modelu se rozmezí zatěžující síly pohybuje od 60 do 150 kgf, přičemž předzatížení je 10 kgf. Dále je pak k dispozici model pro měření tvrdosti dle stupnice Superficial Rockwell a model umožňující měření v obou stupnicích. Ovládání zařízení probíhá pomocí tlačítek a naměřené hodnoty a parametry zkoušky jsou zobrazeny na LCD panelu. Zkušební zátěž je vyvozena pomocí systému uzavřené silové smyčky a zařízení je osazeno vysoce přesným siloměrem zajišťujícím přesné a spolehlivé výsledky měření. Díky svým rozměrům umožňuje zařízení měření tvrdosti i u velice rozměrných zkušebních vzorků.

Vlastnosti tvrdoměru Wilson Rockwell 2000:

  • Modely pro měření tvrdosti dle Rockwella, Superficial Rockwella a kombinovaný.
  • Zkušební zatížení od 60 kgf do 150 kgf (15kfg až 45 kgf u modelu Superficial).
  • Vyvození zkušebního zatížení pomocí uzavřené silové smyčky.
  • Snadné a intuitivní ovládání.
  • Ovládání pomocí tlačítek a LCD displeje.
  • USB a RS232 výstup.
  • Možnost exportu dat do MS Excel.

Technické parametry tvrdoměru Wilson Rockwell 2000:

  • Napájení 100 – 240VAC, 60/50Hz.
  • Rozměry 343 x 590 x 1232 mm [Š x D x V].
  • Výška vzorku 254 až 356 mm (v závislosti na modelu).

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé