Software pro hodnocení struktury

Pro studium struktur je užitečné a často velmi nutné pozorovanou strukturu dokumentovat. Vlastní obrázek struktury je více popisný než samotné číselné vyjádření, i když i toto má svůj často velmi specifický a důležitý význam. HANYKO Praha nabízí několik programů s vlastnostmi odstupňovanými dle pořeb zákazníků, tj. od jednoduchých manuálních řešení až po plně automatické obrazové analyzátory.

Existuje velké množství programů. Doporučujeme, na základě vlastních zkušeností, tyto vybírat s ohledem nejen na funkčnost (což je jistě základní požadavek), ale i na základě dalších požadavků jako je zajištění servisu, dostupnost modernizací (upgrade) na novější OS Microsoft, lokalizace do českého jazyka, rozšiřitelnost o další funkce, rozsah zaškolení atd. Je nutno poznamenat, že jedna strana jsou skutečné schopnosti programu a druhá pak jeho přívětivost k obsluze. Volba je subjektivní. Jediným řešením je programy odzkoušet.

V zásadě je možno pro použití v metalografii uvažovat o čtyřech následeujících kategoriích:

  • Jednoduchá verze s ovladačem kamery zajišťující pouze zachycení obrazu do paměti PC.
  • Verze ad 1, ale včetně dalších prvků jako je kalibrace obrazové informace (přiřazení aktuálního zvětšení), ruční měření a možnost popisu objektů.
  • Verze ad 2 doplněná o možnost speciálních měření, tvorbu reportů a často též i o jednoduchou databázi informací o obrazu.
  • Plnohodnotný obrazový analyzátor obsahující předchozí, ale s dokonalejší konfigurací databáze – struktury zadávání informací. Dále pak tvorbu maker a speciálními moduly řešící jednotlivé specializované úkoly v hodnocení struktur jako jsou: určení velikosti zrna, tvaru grafitu, podílu strukturních složek, tloušťky vrstev či hodnocení vměstků v ocelích.

HANYKO Praha nabízí, co do schopností různá řešení viz následující:

1. Micrometrics SE Premium
(aktuálně verze 4.5)
Součást kamer Micrometrics. Všechny základní úpravy obrazu, měření, s jednoduchou databází, bez vlastního generátoru zpráv – obraz nutno přetáhnout do šablony ve MS Office nebo OpenOffice.
2. QuickPhoto Industrial (aktuálně verze 3.1) Nutno kombinovat s kamerou uEye (např 1465LE-C), Artcam nebo Lumenera. Všechny úpravy obrazu, měření, se zprávami v MS Office (šablony) včetně naměřených hodnot, možnost korekce osvětlení, správa kalibrací vázaných na určité zařízení. Možnost měření plošných podílů až šesti intenzitou šedé odlišených fází.
3. Panasis (Basic nebo Standard) Program pro zachycení obrazu, proměření prvků na zachyceném nebo živém obrazu, statistické vyhodnocení a export do MS Excel. Ve verzi Panasis Standard umožňuje možnost pokročilých měření (kombinace parametrů), Multi-Focusu i na živém obrazu a Live Tiling (propojování obrazu v ploše i s živými tj. neuloženými obrazy), snímání metodou HDR (zvýšený rozsah dynamiky obrazu).
4. dhs Image data Base (aktuálně ve verzi 16) Tento program je nutno kombinovat s kamerami MicroCam (nebo ostatními, ale v tomto případě jen jako TWAIN zdroji – musí mít patřičné ovladače). Jedná se o velmi dokonalý program se  sofistikovanou databází SQL a moduly pro všechna běžná měření v metalografii.
5. OmniMet 9.9 (ve verzi od Advanced až k Enterprice) Nutno kombinovat s kamerou uEye nebo Micrometrics (pouze jako TWAIN zdroj). Velmi dokonalý program se sofistikovanou databází typu MS Access nebo SQL. Standardem je pokročilá tvorba zpráv. Ve verzi Enterprice možnost hodnocení všech důležitých parametrů pro struktury dle požadavků standardů ASTM a tvorba vlastních rutin – maker.
6. NIKON NIS-Elements (ve verzi D, BR nebo AR) Nutno kombinovat s kamerami Imaging Source, NIKON či ProgRes. Možnost tvorby specializovaných maker. Volitelná možnost databáze obrazů. Dynamické vytváření zpráv. Existují specializované moduly pro hodnocení zrn, dendritických větví, tvaru částic grafitu, tloušťky vrstev a čistoty ocelí. K dispozici jsou ovladače motorizovaných stolků od firem PRIOR nebo Märzhäuser.

HANYKO Praha poskytuje technickou podporu pro jím dodané a servisované programy i pomocí aplikace TeamViewer. Pro eventuální servisní zásahy má vyškolené pracovníky.


Naši nejvýznamnější dodavatelé