Spotřební materiál pro VibroMet 2

Vibrační leštění umožňuje perfektně vyleštit i jinak obtížně zpracovatelné vzorky, jako jsou měkké materiály, superslitiny, díly pro mikroelektroniku, atd. Metoda je velmi vhodná také pro přípravu tenkých řezů geologických preparátů o tloušťce 5 – 10 μm.

Spotřební materiál je z podstaty vibračního leštění omezen na

  • leštící podložky pro finální přípravu – MicroCloth, MicroFloc, ChemoMet
  • oxidické letící suspenze

Naši nejvýznamnější dodavatelé