Spotřební materiál o průměru 200 – 350 mm

 

Rychloupínací magnetický systém

Rychloupínací magnetický systém lze využívat jak s podložkami na broušení, tak na leštění. Základem je magnetický kotouč MagnoDisk, na který se pokládají nosné feromagnetické plechy MagnoPad s nalepenými podložkami pro broušení nebo leštění.

Pokud požíváte pro broušení nelepící SiC papíry, místo plechů MagnoPad použijete plechy MagnoMet, které mají povrch vhodný k nalepení oboustranně lepící folie MetGrip Liner, pomocí níž nalepíte i nelepící papír. Nebo využijte novinku Apex S, který je vhodný jak pro papíry CarbiMet S, ale udrží i obyčejné nelepící papíry.

Pokud ještě nemáte rychloupínací magnetický systém, ale používáte Al disky, můžete na ně nalepit magnetickou folii MagnoFix, a tím si vytvoříte nový magnetický disk.

MagnoDisk / MagnoFix

MagnoDisk je základem magnetického rychloupínacího systému. Na něj se přichytávají nosné plechy s brusnými nebo leštícími podložkami.

MagnoFix je magnetická samolepící folie, kterou je možné nalepit na hliníkový disk a tím tak vytvořit „nový“ magnetický disk.

MagnoPad

MagnoPad je feromagnetický nosný plech, opatřený teflonovým povlakem pro snazší odlepení nalepených podložek. Vhodný je pro všechny samolepící podložky.

MagnoMet

MagnoMet je feromagnetický nosný plech s hladkým lesklým povrchem. Vhodný je pro nelepící brusné papíry, které se přilepují pomocí oboustranně lepící folie MetGrip Liner. Lze použít i se všemi samolepícími podložkami, které se ale mohou po delším čase nalepení hůře odstraňovat, pro ty doporučujeme MagnoPad nosné plechy.

MetGrip LinerMetGrip Liners

MetGrip Liner jsou oboustranně lepící folie, kterými se lepí na nosné plechy MagnoMet nelepící papíry. Jedna folie vydrží až 20 slepení a nalepení papíru. Nelze použít na nosné plechy MagnoPad, ze kterých by se MetGrip Liner obtížně odstraňoval – došlo by i k odtrhávání teflonové vrstvy.

Apex SApex-S-PSA-Carrier-Film

Apex S je inovativní systém uchycování nelepících brusných papírů. Unikátní folie umožňuje pevné a kvalitní přichycení brusné podložky, ale zároveň umožňuje snadné odejmutí po skončení broušení, a to bez jakýchkoliv zbytků lepení a nutnosti následného čištění. K dispozici jsou dvě varianty, Buď použít folii se samolepící zadní stranou a nalepit ji na podložku MagnoMet, nebo použít folii už s feromagnetickým nosičem.

 

Demonstrační video pro Magnetic Platen System:

SiC papíry

Poskytují rychlý úběr materiálu, lze je použít téměř na všechny materiály a minimálně ovlivňují samotné vzorky. Jejich nevýhodou je krátká životnost, během prvních dvou minut dojde k obroušení papíru a pro kvalitní přípravu je třeba papír vyměnit. SiC papíry mohou být buď samolepící, nebo nelepící, podle toho, jaký systém upínání je využíván.

Demonstrační video pro Magnetic Platen System:

ZirMet papíryZirMet Abrasive Discs

Jsou vhodné pro rychlý úběr materiálu v prvních krocích přípravy vzorku, pro přípravu centrálním přítlakem nebo pro veliké vzorky. Jako brusivo mají ZrO2, životnost je mnohem delší než u SiC papírů. Tyto papíry jsou aktuálně pouze nelepící a doporučujeme je používat s uchycováním typu Apex S.

CarbiMet S

SiC brusné papíry se speciálním povrchem zadní strany, vhodným k upínání pomocí Apex S. Poskytují rychlý úběr materiálu a rovnoměrný povrch vzorku. Mají zvýšenou životnost vzhledem k velikosti úběru materiálu.

Brusné práškyAluminum Oxide Powder_0Silicon-Carbide-Powder

Brusné prášky jsou buď SiC nebo Al2O3. Používají se s litinovými nebo látkovými podložkami a pokrývají širokou škálu zrnitostí od 127μm do 3μm. Prášek se pouze smíchá s destilovanou vodou do požadované konzistence a je pak vhodný k použití nanášením na např. litinový lapovací kotouč, který tvoří vlastní pracovní podložku.

 

Diamantové brusné podložky jsou dodávány v 5ti variantách s různým určením. Jedná se o DGD Color, DGD Terra, DGD Ultra, DGD Mosaic CGD

DGD Color

DGD Color jsou diamantové brusné podložky, které mají diamantové brusivo definované velikosti uloženo v ostrůvcích mírně vyvýšených na povrchem podložky. To umožňuje připravit velice kvalitní výbrus (rovný vzorek s ochranou hran) ve velice krátkých časech. Díky vyvýšeným ostrůvkům s diamantem dochází k rychlému odvodu obrusu z disku, podložka se nezanáší a není třeba ji obnovovat orovnávacím hranolkem. Jednotlivé zrnitosti jsou přehledně barevně rozlišeny pro jednoduchou orientaci. Škála zrnitostí je veliká, od 240μm až do 8μm. Jako smáčedlo se používá pouze voda. Je nabízena varianta buď samolepící, nebo již s nosným plechem (magnetický systém).

DGD TerraApex DGD

DGD Terra jsou diamantové brusné podložky, které mají diamantové brusivo s definovanou velikosti rovnoměrně rozprostřené po celé ploše podložky (podobně jako SIC papíry). I po dlouhém broušení mají vzorky perfektní rovinnost. Jsou též vhodné pro kontrolovaný úběr v ose Z. Mají rychlý úběr materiálu a dlouhou životnost. Široká škála zrnitostí pokrývá stupnic od 165μm až do 0,5μm. Podložky DGD Terra jsou ideální v použití pro tvrdé a křehké materiály jako jsou keramické materiály a skla. Jako smáčedlo se používá pouze voda. Je nabízena varianta buď samolepící, nebo pro magnetický systém již s nosným plechem.

DGD Ultra

DGD Ultra jsou diamantové brusné podložky pro agresívní a rychlý úběr materiálu. Rychlost úběru je vysoká, avšak nižší než u DGD Mosaic. Podložky DGD Ultra jsou určeny pro kompozitní materiály a tvrdší materiály. Jako smáčedlo se používá pouze voda. Jsou dodávány v zrnitostech 125μm až 6μm (jednotlivé zrnitosti jsou přehledně barevně rozlišeny pro jednoduchou orientaci) a pro rozměry podložních talířů 203 mm, 254 mm a 305 mm. Je nabízena pouze samolepící varianta.

DGD Mosaic

DGD Mosaic jsou diamantové brusné podložky pro velmi agresívní a rychlý úběr materiálu. Rychlost úběru je vyšší než u DGD Ultra. Podložky DGD Mosaic jsou určeny pro tvrdé a houževnaté materiály (oceli). Jsou dodávány v zrnitostech 125μm až 10μm a pro rozměry podložních talířů 203 mm, 254 mm a 305 mm. Pro dosažení funkčnosti je zapotřebí u těchto podložek používat orovnávací hranolek. Podložky DGD Mosaic jsou modře zbarveny a účelem ověření, že bylo skutečně použito orovnání před vlastním použitím. Jako smáčedlo se používá pouze voda. Je nabízena varianta s magnetickým uchycením.

CGDApexCGD

CGD jsou diamantové brusné podložky které poskytují velmi agresívní a rychlý úběr materiálu. Jsou určeny pro materiály, které nejsou náchylné k nadměrnému poškození; jsou vynikající pro materiály s vysokou pevností a pro velmi rychlé odstranění materiálu. Při použití brusné podložky CGD však musí následovat další krok v broušení s cílem odstranit poškození materiálu z prvního kroku – hrubého a razantního broušení. Podložky CGD jsou dodávány barevně označené a pouze v zrnitostech 125μm, 240μm a 320μm a pro rozměry podložních talířů 203 mm, 254 mm a 305 mm. Jako smáčedlo se používá pouze voda. Je nabízena samolepící varianta.

Zcela odlišnou technologii ve srovnání s podložkám DGD používají podložky APEX Hercules – na předem připravený umělý povrch je dávkována dia. suspenze dle volby.

Apex Hercules

ApexHercules Rigid Grinding DiscsApex Hercules je brusná podložka, kde na nosném plechu jsou nalepeny ostrůvky porézní pryskyřice. Tyto mají dvě různé pevnosti. Na základě pevnosti pryskyřice je vhodné používat Apex Hercules H pro materiály s tvrdostí větší než je HV236, HRC20 a Apex Hercules S pro měkčí. Apex Hercules se požívá spolu s diamantovými suspenzemi MetaDi nebo MetaDi Supreme a jako smáčedlo se používá roztok pro smáčení diamantových suspenzí MetaDi Fluid. Podložky mají velký úběr materiálu s ohledem na velikost diamantu dodaného v suspenzi a zaručují vysokou rovinnost. Obecně podložky Hercules mají kratší životnost než podložky typu DGD a jsou tedy primárně určeny pro početně střední serie vzorků.

 

látky

 

Diamant je běžně používaný pro přípravu kovů, keramiky a minerálů. Má vysoký úběr materiálu, který je ještě umocněn použitím polykrystalického diamantu namísto monokrystalického. Vyšší počet řezných ploch na polykrystalickém diamantu umožňuje efektivní řez a minimalizuje deformaci.

Pokud pracujete v materiály citlivými na vodu nebo měkkými materiály, do nichž by se mohly ostré částice diamantu zabodnout, pak zvolte místo diamantové suspenze pastu. Pokud ale máte postup plně automatizovaný, bez suspenze se neobejdete.

Nabízíme: MetaDi Supreme Fluid

 • polykrystalické diamantové suspenze (barevně odlišené zrnitosti)
 • polykrystalické diamantové suspenze (bezbarvé)
 • monokrystalické diamantové suspenze
 • monokrystalické diamantové suspenze COMBO (včetně smáčedla)
 • polykrystalické diamantové pasty
 • monokrystalické diamantové pasty

MetaDi_MetaDiII_Paste_0

MetaDi Fluid

Diamantové leštící prostředky se používají spolu se smáčedlem MetaDi Fluid, pokud máte materiál citlivý na vodu a používáte diamantové pasty, pak jako smáčedlo použijte Polishing oil a nebo AutoMet Lapping Oil, smáčedla na olejové bázi.

Oxidické leštící prostředky jsou vhodné pro konečné doleštění materiálu, odstraní poslední deformace, které jsou již okem neviditelné, ale odhalí je až mikroskop. Nezbytné je dolešťovat materiál pro pozorovaní při velikých zvětšeních, v polarizovaném světle, při diferenciálním interferenčním kontrastu anebo třeba pro techniku EBSD.

MaterPrepMasterPrep Polishing Suspension

 • Al2O3
 • 0,05μm
 • pH 8,5
 • pro minerály, žeelzné kovy, slitiny nízkotavitelných kovů, karbidy, vzácné kovy, elektroniku

MasterMetMasterMet Colloidal Silica Suspension

 • SiO2
 • 0,06μm
 • pH 10
 • chemo-mechanické leštění
 • pro minerály, neželezné kovy, keramiku a sklo
 • amorfní koloidní suspenze

 

MasterMet 2 Non-Crystallizing Colloidal Silica Suspension

MasterMet 2

 • SiO2
 • 0,02μm
 • pH 10,5
 • chemo-mechanické leštění
 • pro měkké neželezné kovy, měď, hliník, minerály, optická vlákna
 • nekrystalizující amorfní koloidní suspenze

 

MasterPolishMasterPolish

 • Al2O3 + SiO2
 • 0,05μm
 • pH 9
 • obsahuje minimum vody a je tak vhodný pro materiály citlivé na vodu
 • pro Mg slitiny, Co slitiny, železné kovy, nikl, MMC kompozity

 

MaterPolish 2MasterPolish_MasterPolish2

 • SiO2 + Fe oxidy
 • 0,06μm
 • pH 10
 • chemomechanické leštění
 • pro safíry, sklo, aluminu, SiN, MMC a CMC kompozity

 

MicroPolish

 • Al2O3
 • 1μm, 0,3μm, 0,05μm
 • aglomerovaný Al2O3
 • vysoké rychlosti úběru
 • pro hořčík, olovo a jejich slitiny
 • ve formě suspenzí i prášků

 

MicroPolish II

MicroPolish 2_0

 • Al2O3
 • 1μm, 0,3μm
 • deaglomerovaný Al2O3 vysoké kvality
 • lepší kvalita povrchu než od aglomerovaných verzí
 • pro většinu kovů a minerálů
 • ve formě suspenzí i prášků

Naši nejvýznamnější dodavatelé