Dělení

Příprava vzorků pro hodnocení mikrostruktury zahrnuje několik operací, jejichž úspěšné a snadné provedení závisí na kvalitě kroků předešlých.

Prvním krokem bývá dělení materiálu řezáním a ovlivňuje tak všechny následné kroky přípravy. Jeho špatným provedením může být do vzorku vnesena velká deformace.

Při dělení velkých dílů je vhodné nejprve vydělit menší část materiálu pomocí velkých strojních pil, pásových pil, autogeny apod., a poté vést řez na metalografické pile co nejblíže hodnoceného místa.

Velice důležité je při řezání správné a pevné upnutí děleného vzorku v pile. Pokud je vzorek upnut volně nebo nesprávně, může dojít ke zlomení kotouče a deformaci vzorku .

Správně provedený řez minimálně deformuje povrch, je proveden rychle a není spálený ani „zamazaný“. Správného řezu při odpovídající rychlosti řezání dosáhneme vhodnou volbou řezného kotouče, správným upnutím vzorku a správným nastavením řezných podmínek na pile.

Volba parametrů řezných parametrů:

  • druh a velikost řezné částice
  • tvrdost kotouče (tuhost matrice)
  • tloušťka kotouče
  • chlazení (ideálně s přídavkem protikorozních složek)
  • upnutí vzorku

Rozbrušovací kotouče

Speciální kotouče

Diamantové kotouče

Pomocné prostředky


Naši nejvýznamnější dodavatelé