Stroje pro zapouzdření

Před další přípravou je vhodné v mnoha případech vzorky vhodně zapouzdřit. Ryze praktickým důvodem je potřeba zajistit stejné rozměry pro moderní poloautomatickou přípravu (podle rozměrů zvoleného držáku).
Zapouzdření je nutné i v případě, že vzorky jsou příliš malé a nelze je udržet při další přípravě. Z hlediska celkové přípravy, zapouzdření umožní provádět pozorování až do krajů vzorků a zaplnit póry nebo trhliny, které by přípravu vzorků komplikovaly. Používají se dvě odlišné technologie: zalisování za tepla a zalévání za studena.

Zařízení pro zalisování za tepla:

  • SimpliMet 4000_m

    Lis SimpliMet 4000

    Robustní (vhodný i pro práci v náročném vícesměnném průmyslovém prostředí) automatický elektro-hydraulický lis na vzorky.

Zařízení pro zalévání za studena:

  • Cast N'Vac 1000

    Cast N‘ Vac 1000

    Zařízení pro současné vícenásobné zalévání vzorků ve vakuu.


Naši nejvýznamnější dodavatelé