Stroje pro zapouzdření

Před další přípravou je vhodné v mnoha případech vzorky vhodně zapouzdřit. Ryze praktickým důvodem je potřeba zajistit stejné rozměry pro moderní poloautomatickou přípravu (podle rozměrů zvoleného držáku).
Zapouzdření je nutné i v případě, že vzorky jsou příliš malé a nelze je udržet při další přípravě. Z hlediska celkové přípravy, zapouzdření umožní provádět pozorování až do krajů vzorků a zaplnit póry nebo trhliny, které by přípravu vzorků komplikovaly. Používají se dvě odlišné technologie: zalisování za tepla a zalévání za studena.

Zařízení pro zalisování za tepla:

 • SimpliMet 4000_m

  Lis SimpliMet 4000

  Robustní (vhodný i pro práci v náročném vícesměnném průmyslovém prostředí) automatický elektro-hydraulický lis na vzorky.

Zařízení pro zalévání za studena:

 • Simplivac

  SimpliVac

  Digitální systém pro zalévání epoxidovými pryskyřicemi pod vakuem. Jednotku lze naprogramovat pro více na sebe navazujících cyklů! Nastavuje se vakuum, čas ve vakuu a počet cyklů. Cyklické vakuování lze použít k optimalizaci procesu montáže za studena a zkrácení doby zpracování. Více cyklů je ideální pro každého zákazníka, který se snaží dostat epoxid na obtížná místa.

 • Tlakový hrnec Technomat

  Zařízení pro zalévání vzorků za zvýšeného tlaku.


Naši nejvýznamnější dodavatelé