Makroskop MZM1

Sestava pro snímání struktur pomocí ZoomMakroskope MZM1 Askania

ZoomMakroskope Askania – MZM1 je makroskop vhodný pro snímání objektů např. výbrusů s malým zvětšením při optimálním zorném poli a pracovní vzdálenosti s tím, že je použito optických principu jako u běžných mikroskopů – v tomto případě jako u monokulární lupy. Na rozdíl od stereomikroskopů, které jsou principiálně určeny pro pozorování povrchu objektů či lomových ploch, dopadá svazek paprsků absolutně kolmo na pozorovanou plochu, což je ideální pro snímání makrostruktur za účelem měření, ukládání obrazů atd. Použitá optika zajišťuje perfektní jasný a ostrý obraz bez jakýchkoli deformací. Optika je plně parfokální, což znamená, že není při pozorování přes okuláry potřebné přeostřování při změně zvětšení. Osvětlení pozorovaných objektů je možné 3W LED zaostřovatelným osvětlovačem nebo kruhovými osvětlovači (nebo i dalšími běžnými typy osvětlovačů se studeným světlem). Změna velikosti zvětšení a zorného pole se realizuje přestavením skokově nastavitelného zoomu v rozmezí osmi aretovaných kroků. ZoomMakroskope Askania – MZM1 je ideálním zařízením pro toho, kdo potřebuje využít jeho konfigurovatelnosti (použití jako video mikroskop bez hlavice s okuláry, makroskop s koaxiálním osvětlením atd.) Celkový rozsah zvětšení je možný od 2x až do 80x.

Základní technické parametry:

Označení Popis
Zvětšovací faktor: 5 : 1
Volitelný stupeň zvětšení: standardně 8x … 40x, s předsádkou 0,25x od zvětšení 2x a s předsádkou 2x až do zvětšení 80x
Velikost pozorovaného pole: 45 mm … 1,6 mm
Pracovní vzdálenost: 26 mm … 132 mm
Rozsah vertikálního posuvu při ostření: 50 mm

Naši nejvýznamnější dodavatelé