Ostatni optické přístroje

Při hodnocení makrostruktury nebo jen snímání předmětů za účelem stanovení rozměrů je nutno velmi často zajistit velké zorné pole. Je to jednodušší a rychlejší než skládat výsledný obraz z jednotlivých menších polí. Používá se snímáné pomocí makroobjektivů. Často je nutno provádět snímání obrazů za specifických podmínek nebo za účelem získání obrazu s větší hloubkou ostrosti než vlastně optika umožňuje. I pro toto má HANYKO Praha řešení.

Pro potřebu zachycení makrostruktur nebo jen větších objektů je možno u nás vybírat z následujích řešení:

  • Snímání obrazů pomocí makroskopu MZM1 Askania

    Makroskop MZM1 je velmi flexibilní zařízení schopné pracovat jako video_makroskop, makroskop s koaxiálním osvětlením (jako vzpřímený mikroskop v rozsahu zvětšení 12,5 až 40x) nebo poslouží pro prosté snímání a proměření bez eventuálních komplikací způsobených konstrukci u stereomikroskopů. Existuje velké množství sestavení a mnoho doplňků rozšiřujících možnosti použití přístroje.


Naši nejvýznamnější dodavatelé