Ostatni optické přístroje

Při hodnocení makrostruktury nebo jen snímání předmětů za účelem stanovení rozměrů je nutno velmi často zajistit velké zorné pole. Je to jednodušší a rychlejší než skládat výsledný obraz z jednotlivých menších polí. Používá se snímání pomocí makroobjektivů. Často je nutno provádět snímání obrazů za specifických podmínek. I pro toto má HANYKO Praha řešení.

Pro potřebu zachycení makrostruktur nebo jen větších objektů je možno u nás vybírat z následujích řešení:

  • Sestavy pro snímání s makrooptikou umístěnou na repro stojanu

    Pro makrosnímání a získání obrazů pomocí USB kamer máme několik kvalitou a cenou odstupňovaných řešení.

  • Sestavy pro snímání pomocí stereomikroskopu (a speciální osvětlovače)

    Vedle snímání pomocí makro objektivů se pro nasnímání při malém zvětšení používají též stereomikroskopy. Ideální je typ CMO. Je to cenově zajímavá náhrada makroskopů zajištující jak možnost pozorování přes okuláry, tak i snímání relativně malým zvětšením při velkém rozlišení obrazu. Velmi kvalitního obrazu u lesklých vzorků (vyleštěných výbrusů) je možno dosáhnout pomocí např. koaxiálního osvětlovače. Používají se dle konkrétní situace i další osvětlovače.

  • Snímání obrazů pomocí makroskopu MZM1 Askania

    Makroskop MZM1 je velmi flexibilní zařízení schopné pracovat jako video_makroskop, makroskop s koaxiálním osvětlením (jako vzpřímený mikroskop v rozsahu zvětšení 12,5 až 40x) nebo poslouží pro prosté snímání a proměření bez eventuálních komplikací způsobených konstrukci u stereomikroskopů. Existuje velké množství sestavení a mnoho doplňků rozšiřujících možnosti použití přístroje.


Naši nejvýznamnější dodavatelé