Ostatni optické přístroje

Při hodnocení makrostruktury nebo jen snímání předmětů za účelem stanovení rozměrů je nutno velmi často zajistit velké zorné pole. Je to jednodušší a rychlejší než skládat výsledný obraz z jednotlivých menších polí. Používá se snímání pomocí makroobjektivů. Často je nutno provádět snímání obrazů za specifických podmínek. I pro toto má HANYKO Praha řešení.

Pro potřebu zachycení makrostruktur nebo jen větších objektů je možno u nás vybírat z následujích řešení:

  • Sestavy pro snímání pomocí stereomikroskopu i za pomoci speciálních osvětlovačů

    Vedle snímání pomocí makro objektivů se pro nasnímání při malém zvětšení používají též stereomikroskopy. Ideální je typ CMO. Je to cenově zajímavá náhrada makroskopů zajištující jak možnost pozorování přes okuláry, tak i snímání relativně malým zvětšením při velkém rozlišení obrazu. Velmi kvalitního obrazu u lesklých vzorků (vyleštěných výbrusů) je možno dosáhnout pomocí např. koaxiálního osvětlovače. Používají se dle konkrétní situace i další osvětlovače.

  • Snímání obrazů pomocí makroskopu MZM1 Askania

    Makroskop MZM1 je velmi flexibilní zařízení schopné pracovat jako video_makroskop, makroskop s koaxiálním osvětlením (jako vzpřímený mikroskop v rozsahu zvětšení 12,5 až 40x) nebo poslouží pro prosté snímání a proměření bez eventuálních komplikací způsobených konstrukci u stereomikroskopů. Existuje velké množství sestavení a mnoho doplňků rozšiřujících možnosti použití přístroje.

  • Snímání obrazů pomocí invertovaného mikroskopu INSPECTIS

    Digitální invertovaný mikroskop pro zvětšení 7.4x až 200x (na obrazovce panelu) je dodáván ve dvou rozlišeních (8 MPixl Ultra HD nebo ve verzi jednodušší 2.1 MPixl Full HD). Je předurčen pro snímání většího počtu vzorků např. umístěných do jedné sady. Tato se pokládá na vytvrzené sklíčko sloužící jako opora pro snímání ze spodu. Mikroskop je standardně vybaven jednoduchým software INSPECTIS Basics Image Capture, a nebo lépe, software NIS-Elements. Jedná se o bezešvé propojení. Mikroskop je ideální pro snímání a analýzu geometrie svarů. Lze ho však doporučit i pro jiná hodnocení (crimpy atd), kde vyhovuje jeho zorné pole 3 až 82 mm.


Naši nejvýznamnější dodavatelé