Sestavy pro snímání pomocí stereomikroskopu (a speciální osvětlovače)

Často je nutno provádět snímání obrazů za velmi specifických podmínek. Hlavně se to ukazuje u lesklých vzorků – výbrusů. Velkým problémem je nasvícení. Ideální je nasvícení denním světlem. V reálu je nutno volit nasvícení pomocí světelné rampy s objektem v bílém stanu, nebo kruhových osvětlovačů, dome nasvícení či když nepomůže difuzor u kruhových osvětlovačů, tak koaxiálním osvětlovačem. Ideálním pro použití se ukazují stereomikroskopy typy CMO (teleskopická koncepce nebo též Galilean typ), které lze snadno konfigurovat a při vytočení objektivu dosáhnout i snímání v jedné ose jako u klasických makroskopů.

Kruhové osvětlovače zajišťují obraz obdobný zobrazení tmavým polem u klasických optických mikroskopů. To je pro lesklé výbrusy většinou nepoužitelné. Naproti tomu při použití koaxiálního osvětlovače je možno získat velmi kvalitní obraz (obdobná optickému mikroskopu), a to i pro velmi malé zvětšení což jinak bývá hlavně cenovým problém.

Dále se používají osvětlovače:

  • Klasický kruhový osvětlovač s ovládáním manuálním nebo i přes počítač
  • Bodové osvětlovače na flexibilních ramenech
  • Osvětlovač typu Dome
  • Osvětlovače simulující denní světlo např. v makro fotografii používaný tzv. „Bílý stan“

Příklad vhodného stereomikroskopu OPTIKA SPZ 6 s ergonomickou pozorovací hlavicí a s volitelnou možností výstupu na USB kameru (není zobrazena).


Naši nejvýznamnější dodavatelé