Petrografie

petrografii se jedná převážně o hodnocení minerálů. Používaných metod lze však použít i pro vzorky z bio-materiálů (např. kostí), ale i betonu, skla, polymerů, cementu nebo zeminy. Vzorky obvykle představuje soubor minerálů, které se liší tvrdostí, velikostí zrna, plastičností, pórovitostí atd. Toto je hlavní příčina odlišností v přípravě od převážně homogenních a plasticky deformovatelných materiálů v metalografii.

Pro zhotovení vzorků (nábrusů a výbrusů) máme kompletní řadu zařízení s maximální efektivitou procesu přípravy. Jedná se o pily s velkým diamantovým kotoučem pro rozdělení masivních těles, přesné pily pro dělení vzorků, zařízení pro přípravu výbrusů (tenkých planparalelních plátků), fixaci vzorků, broušení a leštění, prohlížeče výbrusů i polarizační mikroskopy.

Pro oblast petrografie je možno od firmy Buehler dodat následující přístroje:

 • AbrasiMet 250 ve verzi pro dělení petrografických vzorků (s držákem Rock clamp)
 • Přesné pily pro dělení vzorků diamantovými kotouči IsoMet 1000 a novinka r. 2016 IsoMet HighSpeed
 • Zařízení pro  vícenásobné zalévání a penetraci vzorků ve vakuu Cast N‘ Vac 1000
 • PetroThin – systém pro přípravu tenkých plátků – výbrusů
 • PetroBond – zařízení pro fixaci vzorků na podkladní sklíčka tlakem
 • PetroVue – zdroj polarizovaného světla pro kontrolu kvality a tloušťky tenkých plátků
 • Brusky/leštičky MetaServ 250 s hlavami Vector LC250  nebo Vector a brusky/leštičky EcoMet (250 nebo 300) s hlavami  AutoMet 250 či 300 (speciální držáky jsou nutné)
 • Burst – dávkovač suspenzí

Více o systému přípravy vzorků zde.

Podrobnosti o jednotlivých přístrojích jsou uvedeny níže:

 • Přesná pila IsoMet 1000

  Přesná pila se středními otáčkami. Plynule měnitelná rychlost otáček kotouče, snadno definovaná přítlačná síla, přesné diamantové kotouče a řada upínacích přípravků zaručují řez vzorky z kovů a slitin, keramiky, umělých hmot, kompozitů, minerálů, elektronických součástek, biologických materiálů, atd.

 • Zeslabovací zařízení PetroThin

  Zařízení pro přípravu tenkých planparalelních plátků v petrografii a též pro použití k odpouzdření integrovaných obvodů

 • Hlava Vector LC 250

  Jednoduchá hlava s mechanicky nastavitelným individuálním přítlakem (pružinami). (Hlava zobrazena na brusce/leštičce MetaServ 250.)

 • Hlava Vector

  Hlava pro MetaServ 250 s možností centrálního nebo individuálního přítlaku. (Hlava zobrazena na brusce/leštičce  MetaServ 250.)

 • Dávkovací systém Burst

  Modulární a velice flexibilní dávkovač suspenzí BURST s jednoduchým ovládáním zaručující konzistenci v přípravě vzorků. V manuálním režimu je kompatibilní s jakoukoli bruskou/leštičkou.


Naši nejvýznamnější dodavatelé