Mikrotvrdoměry Wilson VH 1102 & VH 1202

Řada mikrotvrdoměrů Wilson VH 1102 & VH 1202 se skládá celkem ze dvou modelů. Model Wilson 1102 je vybaveny 1 vnikacím tělískem 3 pozicemi pro objektivy (standardně osazeny 2). Model Wilson VH 1202 je standardně osazen 2 vnikacími tělísky (Vickers a Knoop) a k dispozici jsou 4 pozice pro objektivy, standardně je osazen třemi objektivy se zvětšením 5x, 10x a 50x, které v kombinaci s okulárem umožnují zvětšení až 50x, 100x and 500x.

Wilson VH 1102

Digitální mikrotvrdoměry Wilson VH 1102 & VH 1202 umožňují poloautomatické nebo plněautomatické měření tvrdosti s možností nastavení polohy vzorku pomocí manuálního X-Y stolku opatřeného analogovými nebo digitálními mikrometry.

Tvrdoměr je dále vybaven LED diodami, které zajišťují osvětlení pracovního prostoru a poskytují tak optimální podmínky pro analýzu vtisků na vzorku. Ovládání mikrotvrdoměrů řady Wilson VH 1102 & VH 1202 je jednoduché a intuitivní díky dotykovému LCD panelu nacházejícímu se na straně přístroje.

Pro provedení zkoušky stačí na ovládacím panelu jednoduše nastavit základní parametry a následně lze na zvoleném místě provést vtisk. Následný výpočet hodnoty tvrdosti proběhne na základě naměřených délek úhlopříček vtisku. Pro změření délek úhlopříček vtisku stačí nastavit hraniční přímky nacházející se v okuláru tak, aby se nacházeli v navzájem protilehlých rozích vtisku, po stisku tlačítka dojde k automatickému odeslání hodnot vyhodnocovacímu programu a následovnému výpočtu hodnoty tvrdosti. Přesnost odměřování délky je 0.01 um.

Revolverová hlava je standardně vybavena objektivy se zvětšením 10x a 50x (5x, 10x a 50x v případě modelu 1202) a zároveň zajišťuje přesné polohování objektivu vůči zkušebnímu vzorku. Konstrukce zatěžovacího systému umožňuje vysoce přesné nastavení zkušebního zatížení. Velikost zatěžující síly se volí pomocí otočného přepínače nacházejícího se na straně přístroje, přičemž rozsah zkušebního zatížení se pohybuje v rozmezí od 10 gf do 1000 gf.

Karusel Tukon Reporting
Revolverová hlava Generace protokolu

Manuální X-Y stolek umožňuje pozicování vzorku v osách X a Y s maximálním posunem 25 mm v obou směrech. Naměřené hodnoty tvrdosti lze snadno automaticky převádět do dalších stupnic (Rockwell), naměřené hodnoty jsou zároveň ukládány do paměti přístroje a lze je použít pro budoucí statistické analýzy. Na LCD panelu lze odečíst maximální a minimální naměřené hodnoty tvrdosti, standardní odchylku a počet hodnot ležících mimo zvolené rozmezí.

Modely Wilson VH 1102 & VH 1202 podporují automatizaci měření pomoci programu  DiaMet.

Mikrotvrdoměry zcela splňují požadavky standardů ASTM E 384; ČSN EN ISO 6507-1,2,3 2005; ISO 4545-1,2 2005; Chinese GB/T 4340.2.1999 a JIS B-7734/B-7725.

Vlastnosti mikrotvrdoměrů Wilson VH 1102 & VH 1202:

 • Okulár s 10x zvětšením a digitálním odměřováním.
 • Motorizovaná revolverová hlava, 3 pozice (1x vnikací tělísko, 2 x objektiv), 4 pozice (1x vnikací tělísko, 3 x objektiv) nebo 6 pozic (2x vnikací tělísko, 4 x objektiv).
 • Objektivy s velkou pracovní vzdáleností (LWD optika).
 • Manuální X-Y stolek s analogovými nebo digitálními mikrometry popřípadě volitelně motorizovaný stolek řízený pomocí ovládacího programu.
 • Hybridní uživatelské rozhraní (dotykový LCD panel pro nastavení a práci s daty a ovládací tlačítka pro běžné užívání).
 • LED osvětlení zajištující osvětlení pracovního prostoru.
 • Rozsah měření: HV0.01-HV1 nebo HK  – zatížení od 10 do 2000 gf v 9-ti stupních: [10 gf (98.07mN) / 25 gf (245.2mN) / 50 gf (490.3mN) / 100 gf (980.7mN) / 200 gf (1961 mN) / 300 gf (2942 mN) / 500 gf (4903 mN) / 1000 gf (9807 mN)] / 2000 gf (19614 mN)].
 • USB a RS232 výstupy.
 • Manuální nastavení polohy vzorku v ose z.
 • Volitelně lze přístroj opatřit digitální kamerou.
 • Jako volitelné příslušenství jsou k dispozici manuální a motorizované X-Y stolky různých rozměrů. V případě potřeby lze přístroj opatřit motorizovanou osou Z.
 • Všechny mechanické části přístroje, řídící prvky a kabeláž jsou ukryty uvnitř nárazuvzdorného krytu.

Technické parametry mikrotvrdoměrů Wilson VH 1102 & VH 1202:

 • Napájení: 110/220 V, 50/60 Hz
 • Hmotnost: 40 kg
 • Rozměry zařízení: 520 x 520 x 230 mm.
 • Maximální výška vzorku je 125 mm.
 • Vzdálenost hrotu vnikacího tělíska od rámu tvrdoměru 130 mm.

Součásti standardní dodávky:

Kompletní přístroj s návodem, ochranným krytem proti prachu a příslušenstvím (výstup na TV kameru, certifikovaný etalon a potřebné nástroje).

Brožura ke stažení


Naši nejvýznamnější dodavatelé