Zalévání za studena

Akrylátové pryskyřice

Akrylátové pryskyřice jsou vhodné pro rutinní kontrolu, rychle tuhnou, ale vyvíjejí při tuhnutí poměrně vysoké teploty. Díky velké smrštivosti se vytváří u většina akrylátových pryskyřic velká mezera mezi vzorkem a zapouzdřovací hmotou, která lze minimalizovat nebo odstranit tuhnutím pod tlakem, v tzv. tlakových hrncích.

Varidur 10VariDur 10

 • poloprůhledná hmota
 • nízká smrštivost
 • vysoká zabíhavost
 • vytvrzení 8 minut
 • teplota při tuhnutí max 100°C

 

VariDur 200 VariDur 200

 • tmavě modrá neprůhledná hmota
 • nízká smrštivost
 • vysoká zabíhavost
 • vytvrzení 8 minut
 • teplota při tuhnutí max 100°C

 

 

VariDur 3003variDur3003

 • modrá neprůhledná hmota
 • plnivo minerály pro zvýšení tvrdosti – nejtvdší zalévací hmota
 • nízká smrštivost
 • vysoká zabíhavost
 • vytvrzení 15-30 minut při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí max 122°C
 • tvrdost ~ 90 Shore D

 

VariKleerVariKleer

 • poloprůhledná hmota
 • čirá při tuhnutí pod tlakem
 • obecné použití
 • vytvrzení 5-15 minut při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí max 100°C
 • tvrdost ~ 84 Shore D

 

SamplKwickSmaplKwick

 • průsvitná hmota
 • obecné použití
 • vytvrzení 5-8 minut při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí max 79°C
 • tvrdost ~ 85 Shore D

 

 

Epoxidové pryskyřice

Epoxidové pryskyřice mají výbornou zabíhavostí a malou smrštivostí, takže tvoří minimální mezeru mezi vzorkem a zapouzdřovací hmotou. Kvalitu zalití lze ještě vylepšit zaléváním ve vakuu, kdy epoxidová pryskyřice ještě lépe přilne ke vzorku, infiltruje do porézních a dutých materiálů a vyplní případné trhliny. Epoxidové pryskyřice vyžadují delší dobu na tuhnutí, ale vyvíjejí nízké teploty při tuhnutí.

EpoxiCure 2EpoxiCure 2

 • čirá hmota
 • obecné použití
 • příprava – objemové poměry 4:1 pryskyřice:tvrdidlo
 • vytvrzení 6 hodin při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí do 40°C
 • tvrdost ~ 80 Shore D

 

EpoHeat 2EpoHeat 2

 • průhledná žlutá hmota
 • vytvrzování v peci při zvýšené teplotě
 • dlouhá životnost rozmíchané pryskyřice umožňuje přípravu ve velkém množství
 • příprava – objemové poměry 4:1 pryskyřice:tvrdidlo
 • vytvrzení 60 minut při teplotě 65°C
 • teplota při tuhnutí do 170°C
 • tvrdost ~ 75 Shore D

 

EpoThin 2EpoThin 2

 • čirá hmota
 • velice nízká viskozita
 • příprava – objemové poměry 2:1 pryskyřice:tvrdidlo
 • vytvrzení 9 hodin při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí do 30°C
 • tvrdost ~ 78 Shore D

 

EpoKwickEpokwick

 • čirá hmota rychle tuhnoucí
 • příprava – váhové poměry 5:1 pryskyřice:tvrdidlo
 • vytvrzení 90 minut při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí do 145°C
 • tvrdost ~ 82 Shore D

 

EpoColorEpoColor

 • červená hmota
 • pro zvýraznění pórů a trhlin
 • příprava – váhové poměry 5:1 pryskyřice:tvrdidlo
 • vytvrzení 90 minut při pokojové teplotě
 • teplota při tuhnutí do 145°C
 • tvrdost ~ 82 Shore D

 


Naši nejvýznamnější dodavatelé