Program Buehler OmniMet 9.9

Program se skládá ze dvou základních plně funkčních jednotek, a sice z manuální verze OmniMet verze 9.9 v jednotlivých verzích s různou úrovní možností včetně databáze obrazových dat a nadstavby pro plně automatické měření OmniMet EXPRESS nebo ENTERPRISE. Jedná se o bezešvé propojení obou aplikací, které mohou pracovat i nezávisle. Vzniká tak systém pro zachycení, archivaci a zpracování metalografických snímků.

Verze vyšší vždy obsahuje veškeré možnosti verze nižší.

Ve verzi OmniMet EXPRESS nebo ENTERPRISE se jedná o specializovaný obrazový analyzátor pro řešení problémů analýzy obrazu v metalografii. Základní vlastností tohoto analyzátoru je spouštění vybraných rutin jedním tlačítkem a vyřešením standardních úloh dle požadavků norem takovýmto jednoduchým způsobem. Systém je dodáván včetně PC a to již s nakonfigurovaným software firmy Buehler Ltd. – 32/64 bitovým programem pro analýzu obrazů struktur v prostředí OS Win 7 a MS Office 2013. Buehler OmniMet ® program zajišťuje sejmutí č/b nebo barevného obrazu, jeho vyhodnocení dle doplňkové aplikační rutiny viz dále, kalibraci a vytvoření zprávy s pomocí MS Office 2010. Zdrojem obrazové informace mohou být všechny druhy TV kamer s digitálním výstupem na USB 2.0. Aplikace Buehler OmniMet ® pracuje v anglickém prostředí. Profesionální zpráva o výsledcích měření (zachycený obraz struktury, zpracovaný obraz, výsledky analýzy) je vytvořena automaticky pouhým kliknutím na Export do MS Word. Ke generování zpráv z více obrazů bez zobrazení naměřených výsledků je v základní sestavě dodán generátor zpráv obrazové databáze používající stávající nebo uživatelem vytvořený formulář.

Detailní popis aplikačního software OmniMet®:

Příprava hodnocení – vlastních počítačových rutin klade obvykle velké nároky na znalosti operátora, jeho schopnost programování a znalost problematiky metalografického hodnoceni s ohledem na platné normy. Je nezbytně nutné mít určité „Know – how“. Při omezení v používání obrazového analyzátoru pouze a jen na určité úlohy, jak je běžné v průmyslu, se lze vyhnout výše uvedeným problémům a zvolit dodavatelem nabízené rutiny – zjednodušit ovládání pouze na výběr předem připravených řešení. Tvorba nových rutin vyžaduje vedle znalosti programování též důkladné znalosti principů obrazové analýzy. U rutin pro OmniMet ® je ovládání zjednodušeno na stisknutí tří tlačítek: výběr aplikace, spuštění běhu programu a přenos výsledků. OmniMet ® kombinuje jednoduché ovládání s rychlostí analýz. OmniMet ® EXPRESS IMAGE ANALYSIS SYSTEM je jednoúčelová varianta OmniMet ® ENTERPRISE. OmniMet ® EXPRESS pracuje pouze s rutinami zabudovanými do systému a neumožňuje tvorbu nových rutin. OmniMet ® EXPRESS však umožňuje snadnou integraci profesionálně připravených rutin. Nabídka profesionálně připravených rutin výrobcem zahrnuje všechny základní – běžně používaná,  hodnocení. 8 základních rutin pro měření je standardní součástí dodávky OmniMet ® ENTERPRISE – systému vhodnému pro programování zákazníkem. U systému OmniMet ® EXPRESS je nutno vhodné rutiny z nabídky vybrat nebo zadat jejich vytvoření u odborníků firmy Buehler. Drobné změny je schopno zajistit též HANYKO Praha.

Informace ke stažení:


Naši nejvýznamnější dodavatelé